The requested content is not available in your language. You have been redirected to the default version:

Bescherming van 'virgin forest' en bedreigde soorten via FSC-boscertificering

Canadian forest (© Bart Holvoet)© Bart HolvoetDe organisatie 'Ecotrust Canada' - gebaseerd in Vancouver - is actief met een FSC-groepscertificering voor kleinere bosbouwbedrijven, die lid zijn van de organisatie.

De bossen in beheer door haar leden werden door vorige eigenaars op eerder 'traditionele' manier beheerd, met helaas heel wat schade en achteruitgang van het natuurlijke bosecosysteem. De iconische 'virgin forests', waarvoor Vancouver Island gekend is, zijn er dan ook sterk op achteruitgegaan in de recente geschiedenis.

Maar daar brengt Ecotrust nu verandering in. De leden van de groep willen de primaire bossen beschermen en behouden, en ze ook actief herstellen, waarbij ook aandacht is voor bedreigde soorten waaronder een lokale haviksoort (Accipiter gentilis laingi), kikker (Rana aurora) of vleermuis (Myotis keeni). De bosbeheerders willen dit bovendien dien in een optimale dialoog en samenwerking met de 'First Nations' (de inheemse bevolkingsgroepen in de regio).

FSC-certificering biedt hiervoor een uitstekend kader, daar vereisten rond het vrijwaren en beschermen van biodiversiteit en 'High Conservation Value's, sterk ingebed zijn. Ook wat die sociale dialoog betreft, ligt de lat in het FSC-systeem bijzonder hoog.

Meer informatie:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202