The requested content is not available in your language. You have been redirected to the default version:

FSC opnemen in bestekken

Neem de FSC-eis op in uw bestekken en offerteaanvragen op een duidelijke manier en benadruk die eis waar nodig, bijvoorbeeld in uw communicatie met potentiële leveranciers.


De volgende elementen worden best opgenomen in het bestek:

  • Alle houtproducten (of papierproducten) zijn FSC gecertificeerd en/of dragen het FSC label van de Forest Stewardship Council
  • De inschrijver is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC CoC certificaat
  • De factuur is conform de vereisten en vermeldt de bedrijfseigen FSC CoC Code van de leverancier. Deze code is van de vorm XX - COC - XXXXXX

Merk op dat voor overheidsopdrachten het aangewezen kan zijn om vaststaande formuleringen te gebruiken, waarbij dit soms van hogerhand opgelegd wordt.

Informeer u hiervoor waar nodig en/of ontdek deze nuttige bronnen:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202