Samengestelde FSC producten

Bij de productie van samengestelde producten of bij bepaalde productieprocessen, worden meerdere componenten of inputs van diverse oorsprong gecombineerd.

© FSC Belgium


FSC + FSC = FSC

Worden enkel FSC-gecertificeerde materialen in een product of productieproces gecombineerd, dan kan dit onder een 'transfer systeem'.
Logischerwijs is een product wat enkel bestaat uit FSC grondstoffen in zijn geheel een FSC product. Afhankelijk van de aard van de inputs, wordt de FSC claim en het FSC on-productlabel bepaalt.


Menging van FSC gecertificeerde grondstoffen met andere grondstoffen

In bepaalde productieprocessen of bij bepaalde samengestelde producten is het soms niet mogelijk om enkel met FSC-gecertificeerde inputs te werken. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een wisselende beschikbaarheid zijn, of een beperkt tot onbestaand aanbod van bepaalde compontenten met FSC label.
FSC onderscheidt twee methoden van tracering waarbij onder bepaalde voorwaarden vermenging van FSC-gecertificeerde grondstoffen mag plaatsvinden met niet-gecertificeerde houtstromen.

 • Het 'percentagesysteem' laat producenten toe om hun producten met een 'FSC mix' label/claim te verkopen wanneer minstens 70% van de inputs uit FS-gecertificeerd of (postconsumer) gerecycleerd materiaal bestaan. Producten uit een dergelijk systeem dragen een 'FSC mix' label en worden op de factuur aangegeven als 'FSC mix 70%'.
 • Bij toepassing van een 'creditsysteem' bepaalt het aandeel FSC-waardige inputs (FSC-gecertificeerd + (postconsumer) gerecycleerd materiaal) het aandeel van de productieoutput die met FSC mix label/claim verkocht mag worden. Een deel van de productie mag dus een FSC mix label dragen, waarbij de verkoopsfactuur 'FSC mix credit material' vermeldt. Het andere deel van de productie mag uiteraard niet als FSC gelabeld/gecertificeerd product verkocht worden.

Belangrijk te weten is dat alle niet-FSC gecertificeerde inputs in zo'n samengestelde FSC productie minstens moeten voldoen aan de vereisten van 'FSC controlled wood' (of van gerecycleerde oorsprong zijn).


FSC Controlled wood (CW)

FSC wil voorkomen dat er hout uit controversiële bronnen is verwerkt in samen-gestelde FSC producten. FSC Controlled Wood (CW) bepaalt dan ook de minimale vereisten op vlak van herkomst. Het moet garanderen dat het materiaal niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

 • Illegale houtkap;
 • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden;
 • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten;
 • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie);
 • Hout uit bossen waarbij genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Regels die hierbij gelden zijn:

 • Een FSC CoC gecertificeerd bedrijf kan FSC Controlled wood aankopen bij 

a) een bosbeheerder die geaudit wordt op basis van de CW vereisten voor bosbeheers in staat is om 'contolled wood' aan te bieden.
b) een FSC CoC gecertificeerd bedrijf, met CW registratiecode, die in staat is om 'controlled wood' te verkopen

 • Bij aankoop van 'FSC controlled wood', dient dit duidelijk vermeld te staan op de factuur, met vermelding van de CW registratiecode van de FSC gecertificeerde leverancier.
 • FSC controlled wood mag enkel verkocht worden (met deze garantie) aan bedrijven met een bedrijfseigen FSC CoC certificaat (en dus niet aan niet-gecertificeerde bedrijven of eindklanten).
 • Indien een FSC CoC gecertificeerd bedrijf niet-FSC-gecertificeerde grondstoffen die niet als FSC controlled wood aangekocht worden wil verwerken in een FSC product, dan kan men zelf een risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of het hout als 'Controlled wood' aanzien kan worden. Voorwaarde is dat men duidelijkheid heeft over de herkomst van het hout, en een correcte inschatting kan maken van het risico (op basis van bovenstaande categorieën) voor het land van herkomst. Goedgekeurde risico-analyses zijn hierin verplicht in gebruik. Daar waar deze (nog) niet bestaan, dient het bedrijf zelf deze inschatting te maken. Na 2015 kan enkel nog gebruik gemaakt worden van goedgekeurde risico-analyses (opgemaakt door nationale FSC kantoren, na consultatieproces met stakeholders). Enkel wanneer een 'laag risico' aantoonbaar is, kan het hout gebruikt worden als 'controlled wood'.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202