Types FSC CoC certificaten

Op maat van uw bedrijf!

Types FSC CoC certificatenEr bestaan verschillende mogelijkheden voor FSC CoC certificering van bedrijven.

  • Individuele certificering: het 'standaard-certificaat' voor een bedrijf
  • Multi-site certificering: één overkoepelend certificaat voor een groep van samenhangende bedrijven
  • Groepscertificering: certificering voor KMO's met max. 15 VTE door aansluiting bij een groepscertificaat

We raden u steeds aan om bij verschillende certificeerders of groepsmanagers een prijsofferte te vragen, zodat u kan vergelijken waar nodig.


Individueel FSC CoC certificaat

Elk bedrijf kan een individueel FSC CoC certificaat nastreven. Bij een indiviudeel certificaat is er een één-op-één relatie tussen een bedrijf en een FSC certificeerder. De kosten van FSC CoC certificering zijn sterk afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf.

De auditkosten vertegenwoordigen de grootste kost bij het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat. Voor een gemiddeld Belgisch bedrijf, schommelen de jaarlijkse kosten tussen de 1000 en 3000 euro. Deze kost omvat eveneens de zogenaamde 'Annual Administration Fee', wat een bijdrage is die elke FSC certificaathouder bijdraagt aan de instandhouding van het FSC systeem.

Tot slot dient een bedrijf rekening te houden met eventuele, interne (on)kosten die samenhangen met bijvoorbeeld kennisverwerving of eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de administratie of organisatie.


Multi-site certificering

Multisite certificering is interresant voor bedrijven die meerdere juridische entiteiten en/of meerdere fysieke vestigingen in binnen- en/of buitenland hebben. Het principe is vergelijkbaar met groepscertificering, waarbij de groepsleden bedrijven zijn die juridisch op een of andere manier samenhangen, en waarbij de groepsmanager een interne werknemer is.


FSC CoC groepscertificering

Bedrijven met maximaal 15 werknemers (in voltijdsequivalenten) kunnen in plaats van individueel een FSC Chain of Custody certificaat te behalen, ook aansluiten bij een FSC groepscertificaat. Ook bij groepscertificering krijgt men een bedrijfseigen FSC COC certificaatscode, en werkt de praktijk volledig gelijkaardig aan een individueel certificaat.

Groepscertificering betekent dat een (externe) groepsmanager wordt ingeschakeld die u bijstaat in de opzet van uw intern systeem voor FSC certificering (procedures) en uw bedrijf vervolgens opvolgt en controleert op de naleving. De groepsmanager wordt op zijn/haar beurt gecontroleerd door de certificeerder. Belangrijkste voordeel van groepscertificering zijn de lagere kosten (een kleine 1000 euro per jaar) en de lagere administratieve last.


*Projectcertificering

Voor grotere bouwprojecten met meerdere aannemers en onderaannemers kan een projectcertificering een optie zijn. Momenteel zijn er in België nog geen voorbeelden van projectcertificering toegepast, daar dit vaak pas interessant is voor heel grote projecten© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202