Uw FSC certificaat in 5 stappen

Het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat kan samengevat worrden in de onderstaande stappen:


1. Voorbereiding

Voorafgaand aan het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat is het uiteraard goed u te informeren over de mogelijkheden en vereisten. Welk type certificaat past het best bij uw bedrijf, en hoe bereid u zich hier best op voor? Een goede voorbereiding kan het behalen aanzienlijk vereenvoudigen. Bij FSC België kan u steeds terecht met al uw praktische vragen, alsook voor het volgen van een 'FSC COC opleiding' en dit zowel in het Nederlands als het Frans. U kan ook een externe consultant inschakelen om uw bedrijf bij te staan in de voorbereiding.

Meer informatie over onze opleidingen vindt u hier.

Een overzicht van externe consultants die u kunnen helpen in uw voorbereiding vindt u hier.


2. Neem contact op met een certificeerder of groepsmanager

Neem contact op met een of meerdere erkende certificeringsinstellingen of FSC groepsmanagers indien uw bedrijf voor FSC certificering in aanmerking komt, en vraag waar wenselijk meerdere offertes. Een overzicht van certificeringsinstellingen of groepsmanager actief op de Belgische markt kan u hier vinden.


3. Kies uw certificeerder of groepsmanager

Maak een keuze met welke certificeerder of groepsmanager u wil samenwerken, en maak verdere afspraken met hen rond opvolging en timing, waaronder het inplannen van de eerste audit.


4. De initiële audit

Bij de eerste audit wordt uw bedrijf doorgelicht, waarbij bekeken wordt of uw werkwijze in overeenstemming is met de vereisten rond FSC Chain of Custody certificering. Bij groepscertificering bestaat dit eerder uit een grondige opleiding, met de nodige opvolging nadien. Eventuele verbeterpunten of tekortkomingen zullen worden opgelijst, waarbij er een tijdskader is om deze op te lossen. Vanzelfsprekend kunnen grote tekortkomingen - die niet tijdig opgelost raken - resultereren in het niet-uitreiken van uw certificaat.


5. Verdere opvolging en actief gebruik

Wanneer de initiële audit aantoont dat uw bedrijf correct te werk gaat, ontvangt uw bedrijf haar bedrijfseigen FSC Chain of Custody certificaat. U kan vanaf dan formeel FSC gecertificeerde producten aanbieden aan uw klanten. Om van uw certificaat een succes te maken heeft u zelf ook deels de sleutel in handen: promoot uw FSC aanbod en communiceer erover met uw klanten via de diverse kanalen die tot uw beschikking staan.

U zal minstens jaarlijks een opvolgingsaudit ondergaan, waarbij telkens zal worden nagegaan of alles correct verloopt. Eventuele verbeterpunten of tekortkomingen zullen worden opgelijst, waarbij er een tijdskader is om deze op te lossen. Vanzelfsprekend kunnen grote tekortkomingen - die niet tijdig opgelost raken - resultereren in het niet-uitreiken van uw certificaat, of een schorsing of intrekking van een bestaand certificaat.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202