De Belgische FSC norm voor verantwoord bosbeheer

Forêt de Soignes 2Een Belgische FSC werkgroep - samengesteld uit sociale, ecologische en economische vertegenwoordigers - heeft in de tweede helft van de jaren '90 een draftversie van een Belgische FSC standaard opgesteld. Sinds 2002 is de Belgische werkgroep echter door omstandigheden non-actief.


In afwezigheid van een (officieel goedgekeurde) nationaal aangepaste FSC-standaard voor bosbeheer - zoals momenteel het geval voor België - wordt een generieke FSC standaard gebruik, opgesteld door een onafhankelijk certificeringsorganisme, na consultatie van belanghebbenden. In België zijn momenteel twee door FSC erkende certifieringsorganismen actief voor boscertificering, zijnde Control Union Certifications en IMO. In de praktijk lijken de door hen gehanteerde generieke standaarden sterk op deze die in 2002 door de Belgische werkgroep opgesteld werd.

Binnen afzienbare termijn zal werk gemaakt worden van één geharmoniseerde generieke norm, die gebaseerd zal zijn op de laatste versie van de FSC Principes & Criteria (FSC-STD-50-001 V5.0). Indien mogelijk zal simultaan of nadien het werk van de Belgische werkgroep ook weer opgenomen worden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202