Ecosysteemdiensten

Ecosystem servicesGecertificeerde bossen bieden niet enkel duurzaam geproduceerd hout: ze leveren ook 'ecosysteemdiensten'.

Zo huisvesten bossen een schat aan biodiversiteit, spelen ze een rol in de lokale waterhuishouding en klimaatregulatie, en staan in voor bodembescherming en CO2-opslag. Ook kunnen ze mogelijkheden bieden voor recreatie.


FSC gecertificeerde bossen worden verantwoord beheerd en bij dit beheer is er ook oog voor de bescherming en het gebruik van deze waardevolle ecosysteemdiensten. Gecertificeerde boseigenaren zorgen dus voor het behoud van deze ecosysteemdiensten, vaak zonder dat ze daarvoor direct of indirect worden gecompenseerd Betalingen voor ecosysteemdiensten (Payments for Ecosystem Services) biedt hier een mogelijke oplossing.

Om gecertificeerde bosbeheerders te helpen hun ecosysteemdiensten in kaart te brengen, om hierover te communiceren en/of mogelijk externe partners in te betrekken, ontwikkelde FSC Internationaal een ecosysteemdiensten-procedure (FSC-PRO-30-006). Op dit moment richt het zich op vijf soorten ecosysteemdiensten, gerelateerd aan: biodiversiteit, koolstof, water, bodem en recreatie. Via toepassing van de procedure kan de positieve impact van een verantwoord bosbeheer op ecosysteemdiensten worden geverifieerd en gecommuniceerd. Dit kan ook een kader bieden om externe partners te betrekken, die mogelijks mee willen investeren in deze resultaten van het bosbeheer (bijvoorbeeld rond CO2 opslag, of projecten rond de instandhouding of versterking van specifieke biodiversiteitswaarden).

Voor meer informatie omtrent deze procedure en haar mogelijkheden kan u hier terecht.


Biodiversiteit

Mushrooms in Zonien forest

Water en bodem

Water body in FSC forest

Recreatie

Forest infrastructure


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202