FSC Principes & Criteria

© FSC A.C.FSC boscertificering is gebaseerd op een grondige, en minstens jaarlijkse evaluatie van het gevoerde bosbeheer. 

Ook belangrijk is dat er een duidelijk bosbeheersplan aanwezig is, conform de FSC regels, en aangepast aan de grootte en intensiteit van het bosbeheer. 


De internationaal vastgestelde FSC Principes en Criteria (P&C) vormen hiervoor de basisvereisten.
Deze FSC P&C worden op internationaal niveau vastgesteld door de leden van FSC Internationaal, en worden verder verfijnd worden op regionaal of nationaal niveau.

In 2012 werd een nieuwe versie van de FSC Principes & Criteria door de FSC leden goedgekeurd (FSC-STD-50-001 V5). Deze norm vormt ook de basis van alle nationale of regionale normen voor FSC-boscertificering.


Wat betekenen de FSC vereisten in de praktijk?

FSC gecertificeerde bossen moeten uiteraard eerst en vooral alle relevante wetgeving respecteren. 
Maar FSC gaat uiteraard veel verder dan dit. 
Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. 

Voorbeelden van zulke aspecten zijn:


Ecosysteem

© FSC A.C.© FSC A.C.

 • Bosgebieden met grote natuur- en cultuurwaarden worden beschermd of op aangepaste wijze beheerd
 • Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen, bij voorkeur via natuurlijke verjonging en waar nodig via aanplantingen
 • Er wordt niet meer hout gekapt dan wat de aangroei toelaat
 • Bosfuncties op vlak van lokale waterhuishouding en bodembescherming worden in stand gehouden, bijvoorbeeld door geen hout te kappen langs waterlopen of op steile hellingen.
 • Het gebruik van GMO aanplantingen is verboden

Sociale aspecten

© FSC A.C.© FSC A.C.

 • De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd
 • Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training
 • Het bosbeheer biedt kansen voor de lokale bevolking rond tewerkstelling en lokale ontwikkeling

Economie

© FSC A.C.© FSC A.C.

 • Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee ook de lokale economie
 • In een FSC bos wordt gestreefd naar een divers gebruik van wat het bos kan bieden
 • Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202