FSC en de EU Houtverordening

(EU Timber Regulation)

© FSC A.C.

De EU Timber Regulation (EU TR) , ofwel EU Houtverordening, verbiedt het “op de markt brengen van illegaal geoogst hout of houtproducten gemaakt uit dergelijk materiaal” met ingang van 3 maart 2013.


De EU Houtveroderning verplicht de zogenaamde “marktdeelnemers” (of operators) - zij die hout of daarvan afgeleide producten (1) als eerste op de EU markt introduceren - om een ‘zorgvuldigheids-systeem’ (due diligence system - DDS) te hanteren om zo het risico te minimaliseren dat er illegaal hout of hiervan afgeleide producten op de EU markt worden gebracht.

Bedrijven verderop in de handelsketen, de zogenaamde ‘handelaars’ (traders)hebben als verplichting om systematisch bij te houden wat ze van welke leverancier gekocht hebben en aan wie dit verkocht werd (m.a.w. een soort van traceerbaarheidsysteem).

Producten met een FLEGT of CITES licentie worden automatisch geacht te voldoen aan de verordening (zogenaamde “green lane”). Keurmerken zoals het FSC label zitten niet officieel in deze 'green lane', maar het FSC systeem biedt wel de nodige elementen om vlot(ter) te kunnen voldoen aan deze wetgeving. FSC Chain of Custody certificering en werken met FSC gecertificeerde producten kunnen dus een heel concreet en praktisch antwoord bieden op deze wetgeving. Lees hier meer hierover


(1) De verordening is van toepassing op rond- en zaaghout, alsmede een hele range aan houtproducten De volledige lijst van producten is te vinden in Annex 1 van de verordening (dit vereist wel kennis van de “EU Combined Nomenclatura”).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202