FSC als antwoord op de EU Houtverordening

Geen “Green Lane” voor certificering
Volgens de Houtverordening voldoen FSC gecertificeerde producten (of andere keurmerken) niet automatisch aan de vereisten van de verordening. In andere woorden: er is geen Green Lane voor gecertificeerde houtproducten. FSC verwacht echter dat een marktdeelnemer die een FSC gecertificeerd product op de Europese markt zet, weinig of geen extra inspanningen hoeft te leveren.

Maar het FSC systeem biedt alle nodige elementen
De EU geeft in een document bij de Houtverordening (de Implementing Act) namelijk aan dat certificeringsystemen een rol kunnen spelen bij risicobeoordeling en risicobeperking, mits die certificeringsystemen aan een viertal criteria voldoen.

FSC heeft als voorbereiding op de inwerkingstreding van de EU Houtveronderdening waar nodig enkele kleine aanpassingen aan haar systeem gedaan. Het FSC systeem kan bijgevolg ook zeker aangehaald worden als 3de partijsysteem, wat voldoet aan de 4 criteria waarnaar hierboven verwezen wordt. Om bedrijven die FSC producten aan/verkopen heeft FSC een praktische handleiding opgesteld. (zie hieronder)

Ziehier ook een schematisch overzicht / stroomschema voor FSC producten ikv de EU Timber Regulation:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202