Handelaars (traders) en FSC

Bedrijven verderop in de handelsketen, de zogenaamde ‘handelaars’ (traders) hebben als enige verplichting om syste-matisch bij te houden wat ze van welke leverancier gekocht hebben en aan wie dit verkocht werd (m.a.w. een soort van traceerbaarheidsysteem).

Vanzelfsprekend kan een FSC Chain of Custody certificaat - waarbij de FSC productstromen binnen een bedrijf traceerbaar zijn - hier een zeer goede basis vormen. FSC materiaalstromen zijn binnen een FSC CoC certificaat immers volledig traceerbaar binnen een bedrijf, en de FSC CoC aanpak kan ook inspirerend zijn voor andere hout(product)stromen binnen het bedrijf die niet (of nog niet) onder de 'scope' van het FSC CoC certificaat vallen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202