Het FSC label

 • Wat is FSC?

  FSC staat voor Forest Stewardship Council en is een internationale organisatie zonder winstgevend doel die opgericht werd in 1993 met als doel het nastrevenvan verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC werd opgericht door bosbeheerders,bedrijven uit de hout- en papiersector, sociale bewegingen enmilieuorganisaties. FSC beheert een systeem van boscertificering, en het FSClabel op producten geeft aan dat deze afkomstig zijn uit verantwoord beheerdebossen en/of gerecycleerd materiaal.
  Meer info >>

 • Geeft het FSC geloofwaardige garanties?

  Ja. De strenge vereisten achter het FSC systeem en de geloofwaardigheid van het FSC systeem worden breed erkend. FSC is momenteel het enige label in zijn soort wat de steun krijgt van milieuorganisaties zoals het WWF en Greenpeace, alsook van sociale én economische actoren.

  De controles binnen het FSC systeem gebeuren van in het bos tot het afgewerkte product, waarbij elke schakel op onafhankelijke wijze gecontroleerd wordt door erkende certificeringsinstellingen die op hun beurt streng gecontroleerd worden.

 • Wat is 'Chain of Custody certificering'?

  Via ‘Chain of Custody certificering’ wordt de hele ‘verwerkende keten’ tussen FSC gecertificeerde bossen en het FSC gecertificeerde eindproduct gecontroleerd. Elk bedrijf wat FSC gecertificeerde grondstoffen aankoopt, al of niet verwerkt, en deze met FSC claim verder wil doorverkopen dient zo’n FSC CoC certificaat te hebben. Enkel FSC gecertificeerde bedrijven kunnen een FSC label aanbrengen op een product en melding maken van een FSC claim op een factuur.
  Meer info >>

 • Geeft het FSC label garanties over de kwaliteit van een product?

  Neen. Het FSC label geeft enkel garanties over de herkomst van het hout of de papiervezels in een product, namelijk dat deze afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen en/of recyclage.

 • Wat is het verschil tussen de 3 types van FSC labels?

  Elk product met een FSC label draagt bij tot een beter bosbeheer wereldwijd, maar de exacte manier waarop kan verschillen. FSC heeft 3 verschillende types van labels (claims).

  • FSC 100%: geeft aan dat het product (elke vezel, elke component) volledig afkomstig is uit FSC gecertificeerd(e) bos(sen)
  • FSC Mix: geeft aan dat het product in kwestie voor minstens 70% FSC waardige grondstoffen vertegenwoordigd. De overige inputs komen minstens uit gecontroleerde bronnen. 
  • FSC Recycled: geeft aan dat het product volledig gemaakt is uit gerecycleerd materiaal (waarvan minstens 85% bovendien post-consumptie gerecycleerd materiaal is).

  Meer info >>

 • Kan je via het FSC label de oorsprong van een product nagaan?

  Neen, via het FSC label kan je niet de exacte oorsprong van een product nagaan. Het FSC label geeft uiteraard aan dat het product gemaakt is conform de FSC vereisten, en dus afkomstig is uit goed beheerde bossen, gecontroleerde bronnen en/of gerecycleerd materiaal. De code op het label verwijst naar het FSC gecertificeerde bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid het product gemaakt werd. Via de FSC Chain of Custody controle wordt elke schakel in de keten gecontroleerd, en zo indirect de hele keten.

 • Geeft het FSC label de garantie van legale herkomst?

  Ja.FSC gecertificeerde bossen dienen vanzelfsprekend de bestaande lokale,nationale en internationale wetgeving te respecteren. FSC hout uit FSC gecertificeerde bossen is van legale herkomst. Bij samengestelde FSC producten betreft met een FSC mix claim, die niet volledig uit FSC hout bestaan, moeten niet-FSC gecertificeerde, niet-gerecycleerde inputs afkomstig zijn van legaal bosbeheer.


FSC gelabelde producten

 • Hoe kan je FSC gecertificeerde producten herkennen?

  Wanneer er een FSC label op het product of zijn verpakking staat, dan weet je dat het product FSC gecertificeerd is. De licentiecode op het label verwijst naar het bedrijf dat het product gelabeld heeft. Niet alle FSC gecertificeerde producten dragen echter een FSC label, en dit is zeker zelden zo voor niet-afgewerkte producten zoals bvb gezaagd hout, plaatmaterialen of bouwtoepassingen zoals ramen, deuren of trappen. De garantie dat u FSC gecertificeerde producten koopt krijgt u hier enkel wanneer de leverancier een ‘correcte FSC factuur’ aflevert: deze moet opgesteld zijn door een FSC CoC gecertificeerd bedrijf en diens CoC code vermelden, en FSC gecertificeerde producten moeten duidelijk aangeven zijn met een FSC claim (FSC 100%, FSC mix, FSC recycled).
  Meer info >>

 • Waar kan je FSC gecertificeerde producten vinden?

  Het aanbod aan FSC gecertificeerde producten is al vrij ruim, en het gaat zowel over een aanbod bij gespecialiseerde bedrijven (houthandels, schrijnwerkerijen, papierhandels, drukkerijen …) als over FSC gelabelde eindproducten in de detailhandel, Doe-het-zelfzaak, tuincentra of warenhuizen.
  Via www.ikzoekFSC.be kan iedereen gericht op zoek gaan naar FSC gecertificeerde producten op de Belgische markt, waarbij ook gezocht kan worden op bedrijfstype. De resultaten kunnen bovendien gegroepeerd worden rond een postcode naar keuze.

 • Welke types van producten kunnen FSC gecertificeerd zijn?

  Alle producten die volledig of gedeeltelijk gemaakt zijn uit grondstoffen die uithet bos gehaald worden kunnen een FSC label dragen. Het gaat hierbij inhoofzaak over hout- of papierproducten, of producten met houten en/of papieren onderdelen. Ook niet-houtachtige bosproducten zoals kurk, latex, noten, oliën …kunnen een FSC label dragen indien ze afkomstig zijn uit FSC gecertificeerdebossen.

 • Zijn FSC hout- en papierproducten duurder dan het niet-gelabelde alternatief ?

  FSC gelabelde hout- of papierproducten zijn zeker niet ‘per definitie’ duurder dan het niet-gelabelde alternatief. Een eventuele meerkost voor FSC gecertificeerde papierproducten is doorgaans vrij beperkt, en vaak onbestaand. Hetzelfde geld in toenemende mate voor heel wat houtsoorten en houtproducten. Aan de andere kant brengt FSC gecertificeerd bosbeheer vaak wel extra kosten met zich mee, zeker wanneer de inspanningen hiervoor groot zijn. Daar waar dit het geval is, wat bvb zeker in tropische bossen het geval is, kan dit een meerkost van het product veroorzaken.


FSC boscertificering

 • Hoe werkt FSC boscertificering?

  FSC boscertificering baseert zich op de door FSC opgestelde internationale ‘FSC principes en Criteria’, die verder aangepast zijn aan de lokale context. Een bos moet beheerd worden conform deze criteria om – na onafhankelijke controle door een erkende certificeerder – een FSC boscertificaat te ontvangen. Zo’n audit herhaalt zich vervolgens jaarlijks. Bij de audit wordt nagegaan welke eventuele tekortkomingen of verbeterpunten zijn. Zijn deze klein, dan krijgt men de tijd hier (bvb tegen de volgende audit) aan te werken. Grotere tekortkomingen moeten echter wel op kortere termijn opgelost raken, zoniet kan een certificaat niet worden uitgereikt (of leidt het tot schorsing of intrekking).
  Meer info >>

 • Zijn er FSC bossen in Europa? En in België?

  Natuurlijk !

  • In Europa is er ruim 81 miljoen hectare FSC gecertificeerd bos. Zo is er FSC bos in de meeste Europese landen, maar ook in het Europese deel van Rusland *
  • In België is er ongeveer 22.000 ha FSC gecertificeerd bos, wat hoofdzakelijk geleden is in Vlaanderen, en deels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië is er momenteel geen FSC gecertificeerd bos.*

  Meer infos >>

  *Cijfers juli 2014


FSC certificering van bedrijven

 • Hoe behaal ik een FSC Chain of Custody certificaat voor mijn bedrijf ?

  Een FSC Chain of Custody certificaat behalen omvat doorgaans deze 5 stappen:

  1) Voorbereiding : Bereid u voor door na te gaan wat FSC Chain of Custody voor uw bedrijf betekent (vereisten, kosten, enzovoort). Op de website vindt u hier meer uitleg over de vereisten. U kan opteren om een opleiding te volgen bij FSC België.
  2) Neem contact op met een certificeerder of groepsmanager : Neem contact op met een of meerdere certificeerders of groepsmanager (indien u voor groepscertificering in aanmerking komt) en vraag een offerte.
  3) Kies uw certificeerder of groepsmanager : Kies op basis van de contacten en offertes voor de certificeerder of groepsmanager van uw keuze.
  4) De eerste audit : maak een afspraak met de certificeerder of groepsmanager voor de eerste audit. Merk op bij groepscertificering het eerste bezoek eerder een begeleiding op maat is en geen audit.
  5) Indien nodig : doe de nodige aanpassingen : Als de audit positief verloopt, ontvangt uw bedrijf haar FSC Chain of Custody certificaat. Zijn er echter opmerkingen of tekortkomingen die dit nog verhinderen, dan dient u deze weg te werken en kan mogelijks een tweede audit nodig zijn.

 • FSC Chain of Custody certificering: tijdrovend en duur?

  Het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat hoeft zeker niet lang te duren en kan zelfs binnen enkele weken of maanden. Één bepalende tijdsfactor is de tijd die uw bedrijf nodig heeft om zich hierop voor te bereiden. Een andere tijdsbepalende factor heeft te maken met het kiezen van uw certificeerder of groepsmanager en de mogelijkheden in hun agenda.

  De kosten om een FSC Chain of Custody certificaat te behalen varieren in hoofdzaak van het aantal werknemers en het omzetcijfer. Voor bedrijven met maximaal 15 werknemers – die in aanmerking komen voor groepscertificering kan FSC Chain of Custody certificering reeds voor minder dan 1000 euro per jaar. Voor grotere bedrijven, ligt dit doorgaans tussen de 1000 en 2000 euro op jaarbasis.

 • Kan ik een opleiding volgen rond FSC certificering?

  Ja. FSC België organiseert regelmatig opleidingen over FSC Chain of Custody certificering en dit zowel in het Nederlands als het Frans, en verspreid over België.
  Klik hier voor informatie rond opleidingen.

 • Op welke manier kan men samenwerken met FSC België?

  Wil u als bedrijf nauwer samenwerken met FSC België dan kan dit. Bedrijven die commercieel actief zijn met FSC gecertificeerde producten kunnen ‘FSC abonnee’ worden of lid van de FSC Bedrijvengroep worden.
  Meer info >>

 • Rendeert het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat?

  Het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat kan zeker een rendabele investering zijn, mits men hier ook zelf waar nodig inspanningen voor doet. De vraag naar FSC gecertificeerde producten zit in stijgende lijn, en als bedrijf kan men hier ook zelf actief op inspelen. FSC gecertificeerde bedrijven kunnen het FSC keurmerk gebruiken in hun communicatie. Belgische FSC certificaathouders worden ook opgenomen op de online leveranciersgids www.ikzoekFSC.be en kunnen bij FSC België terecht voor bijkomende ondersteuning.

 • Waarom kiezen voor FSC certificering en geen ander keurmerk?

  Kiezen voor FSC certificering betekent geenszins een uitsluiting van andere keurmerken. Maar met een keuze voor FSC kiest u wel voor het enige label in zijn soort dat de breedste erkenning heeft, als strengste en meest geloofwaardige label aangeschreven staat en als enige ondersteunt wordt door milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202