FSC-boscertificering in het Congo-bekken draagt bij aan de instandhouding van mensapen

Adult female chimpanzee (© Ian Nichols (National Geographic Society))© Ian Nichols (National Geographic Society)Alle grote mensapen in Afrika zijn bedreigd, waarvan sommige zelfs dreigen uit te sterven. Hun overleving hangt grotendeels samen met het behoud van de tropische bossen waar ze in leven. De bossen van het Congobekken herbergen een schat aan biodiversiteit, en zijn van cruciaal belang voor onder andere de bonobo, de chimpansee en de gorilla’s. Onverantwoord bosbeheer en de omvorming van bos naar ander landgebruik vormen naast ongecontroleerde, en vaak illegale jacht de meest ernstige bedreigingen voor het voortbestaan van deze populaties. Verlies aan habitat of een toegenomen fragmentatie van hun habitat, zorgt bovendien ook voor verhoogde contacten tussen mensen en apen waardoor ook ziektes van mens op aap overgedragen kunnen worden.

FSC-boscertificering kan een belangrijke rol spelen voor het voortbestaan van deze apen en hun leefgebied, door complementair met strikt beschermde gebieden hun leefgebied in stand te houden en deze soorten te beschermen. In FSC-gecertificeerde bossen moeten er in het gevoerde bosbeheer heel wat maatregelen genomen worden om de populaties van grote apen te beschermen. De houtkap op zich – die met de nodige omzichtigheid en met verlaagde impact plaatsheeft – blijkt de populaties niet of nauwelijks te verstoren en bij het bosbeheer worden heel wat specifieke maatregelen genomen in functie van de apen en hun voortbestaan. Zo gaat er speciale aandacht naar het behoud van fruitbomen, die voor de apen een belangrijke bron van voedsel zijn.

Controle houden op de toegankelijkheid van het bos, bijvoorbeeld door exploitatiewegen na gebruik zeer grondig af te sluiten, is hierbij ook van groot belang. En uiteraard worden er ook maatregelen genomen om de jacht te controleren en de illegale jacht tegen te gaan. Ook schijnbaar meer indirecte maatregelen zoals het voorzien in gekweekt vlees voor bosarbeiders of de lokale bevolking, of een actieve sensibilisatie bij deze lokale bevolking werpen hun vruchten af.

Ontdek meer over de positieve impact van FSC-gecertificeerde bossen op het behoud van mensapen of grote zoogdieren in het algemeen:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202