Duurzaam bosbeheer onder FSC en het voortbestaan van gorilla’s gaan hand in hand

Screenshot Naturparadiese mit Zukunft: Kongo – Schutz für den Gorillawald (© WDR)© WDRDe documentaire “Congo - Protection for the Gorilla Forest” (“Kongo - Schutz für den Gorillawald”) van de Duitse regisseur Thomas Weidenbach toont hoe FSC-gecertificeerde bosbedrijven via hun duurzaam bosbeheer bijdragen aan de bescherming van gorillapopulaties in de Republiek Congo. De documentaire won in 2019 ook de Duitse Nature Film prijs.

De documentaire vertelt met prachtige beelden het verhaal van de FSC-gecertificeerde concessie van IFO Interholco in de Republiek Congo. De concessie ligt in het leefgebied van de westelijke laaglandgorilla’s (Gorilla gorilla gorilla). De gorilla’s, die in en rond de concessie leven, vertegenwoordigen een kwart van de gorillapopulatie ter wereld en hebben hier bovendien de grootste concentratie van de soort. Onderzoek van de World Conservation Society (WCS) in 2007 en 2014 toonde aan dat de populatie van deze gorilla’s in de FSC-gecertificeerde concessie van IFO intact gebleven is. Dit terwijl in hun leefgebied in de ruimere regio de populaties van deze soort in dalende lijn zitten.

In de FSC-gecertificeerde concessie worden dan ook tal van maatregelen genomen om het voortbestaan van de gorilla’s te garanderen, zowel op vlak van het tegengaan van illegale jacht als in de planning van het bosbeheer. Door het systeem van selectieve kap is de verstoring door bosbouwactiviteiten beperkt in de ruimte en in de tijd, waarbij extra rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van de gorilla's. IFO werknemers houden zich aan strikte regels en respecteren de natuurlijke habitat van de apen.

De bosconcessie is onderverdeeld in 30 verschillende bosgebieden, waarbij elk jaar slecht houtkap plaatsvind in één van deze gebieden. Gemiddeld wordt er slechts één boom gekapt per twee hectare er 30 jaar, waarbij de schade aan andere bomen tot een minimum gereduceerd wordt. Nadat houtkap plaatsvond in een zone, wordt deze voor de volgende 30 jaren ongemoeid gelaten.

Zo'n 27 procent van de totale bosoppervlakte is bovendien aangeduid als 'strikt beschermd gebied', waarin nooit houtoogst zal plaatsvinden. Deze zones worden specifiek geselecteerd op basis van aanwezige 'High Conservation Values', waaronder bijvoorbeeld zones met heel hoge of kwetsbare biodiversiteit. Ook gebieden van sociaal-cultureel belang voor de lokale bevolking kunnen zo'n beschermd statuut krijgen.

Bekijk hier een fragment uit de documentaire:© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202