Mendocino : FSC boscertificering brengt beterschap voor bos en mens

Mendocino Redwood Company (© FSC USA)© FSC USAMendocino Redwood Company (MRC) ligt op ongeveer 185km ten noorden van San Francisco (Californië, USA), in het Noordelijke deel van de redwood regio. Het behalen van hun FSC-boscertificering bracht goed nieuws voor het bos en de lokale samenleving.

Mendocino Redwood Company (MRC) is een bosbedrijf dat actief is in de Redwood regio. Deze streek dankt haar naam aan de sequoia’s – lokaal redwoods genoemd – die de natuurlijke bossen domineren. In de jaren ’90 kende Mendocino een woelige periode, met heel wat confrontaties tussen het bosbedrijf en actievoerders, die soms zelfs gewelddadig verliepen. Vandaag is de situatie heel anders, en het behalen van een FSC boscertificaat heeft hierin een grote rol gespeeld. Mede dankzij het proces achter het behalen van FSC certificering, met de dialoog met belanghebbenden als centrale factor, evolueerde de situatie van conflict naar dialoog met een breed draagvlak.

Sociaal draagvlak : openheid en betrokkenheid

Het FSC systeem heeft MRC geholpen met het opzetten van een solide samenwerking met de naburige gemeenten. Eén vereiste van FSC boscertificering is immers dat het bosbeheer de rechten van omwonenden respecteert. In de praktijk kwam het er hier onder andere op neer dat sites die belangrijk zijn voor de lokale bevolking geïdentificeerd werden, en dat het beheer hierop werd afgestemd. Transparantie bij de uitvoering van beheersmaatregelen ligt ook aan de basis van een goede relatie. Zo maakte MRC de beheersplannen en boskartering beschikbaar, net zoals ook de rapporten rond bosinventarisatie, economische impactstudies en de FSC auditrapporten.

Ecologische impact : bescherming van sleutelsoorten

Het bosecosysteem waarin MRC actief is zeer specifiek ; de Redwood bossen zijn zeldzaam en van groot belang. Heel wat bedreigde dier- en plantsoorten vinden hun thuis in deze bossen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de ‘Coho’ zalm (coho salmon - Oncorhynchus kisutch), de gevlekte uil (Spotted owl - Strix occidentalis) of de ‘bergbevers’ (Mountain bevers - Aplodontia rufa). Habitats van deze soorten moeten duidelijk in kaart gebracht worden, en het beheer moet erop gericht zijn om deze soorten en hun populaties in stand te houden. Zo heeft MRC ook meerdere zones met een hoge beschermingswaarde afgebakend waarbinnen geen bosbeheeroperaties plaatsvinden.

Meer informatie:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202