FSC groepscertificering zorgt voor positieve veranderingen in het leven van kleine Vietnamese boseigenaren

Acacia plantations managed by the Ho Luc cooperative (© Mallory Graves - Phan Van Trung)© Mallory Graves - Phan Van TrungDoor in een coöperatieve samen te werken, konden kleine Vietnamese eigenaars van bosaanplantingen op een meer eenvoudige manier gezamenlijk een FSC groepscertificaat behalen. Hiermee kunnen ze garanties geven voor hun milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde houtproductie, waarvoor ze vaak ook betere verkoopsprijzen krijgen.

"Vroeger waren wij in de gemeenschap allemaal gefocust op het verbeteren van onze individuele bedrijven", zegt Hồ Đắc Lực. "Maar nu geloven we in ‘Een voor allen en allen voor een’.”
Ook Hồ Đức Ngự, een andere eigenaar, zag de gemeenschappelijke doelen binnen de gemeenschap. “We wilden allemaal de kwaliteit van het bos verbeteren, waardoor we ook meer inkomen kunnen verdienen. Ik zag dat de mensen wilden samenwerken, en door samen te werken kunnen we altijd meer bereiken."

Beide eigenaren zijn lid van de ‘Hoa Loc FSC Sustainable Forestry Cooperative’, een groep van 30 lokale eigenaren van kleinschalige acaciaplantages voor houtproductie. Hoa Loc was de eerste van 31 onderverenigingen die (tot nu toe) in de provincie zijn opgericht onder de naam ‘Thua Thien-Hue Forest Owners 'Sustainable Development Association’.

Milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer

Door als groep samen te werken, kon de coöperatieve op een meer efficiënte manier een FSC-boscertificering behalen, en zo de garantie geven aan klanten dat hun hout op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier wordt geproduceerd. Hierdoor kunnen ze het exporteren naar hoogwaardige markten met een grotere vraag naar duurzaam geproduceerde producten. Verder heeft dit gezorgd voor sterkere zakelijke relaties en hogere verkoopprijzen van hun hout.

Lokale zagerij, verwerking en kwekerij

De coöperatie maakte het ook mogelijk dat de groepsleden een lokale zagerij kunnen gebruiken. De zagerij geeft leningen aan de coöperatieve met een afbetaling in vijf jaar, iets wat de boeren individueel waarschijnlijk niet voor elkaar hadden gekregen. Ze kochten ook hun eigen ‘schilmachine’, waarmee ze enkele boomstammen met een kleine diameter kunnen verwerken tot platen voor multiplex. Door dit proces lokaal uit te voeren, brengen ze meer waarde en groei in de lokale economie.

Hoa Loc heeft ook een eigen kwekerij opgezet, die stekken van hoogwaardige moederbomen haalt en opkweekt tot jonge bomen. Kwaliteitsvolle zaailingen betekenen houtproducten van hoge kwaliteit die meer waarde opleveren voor de kleine boseigenaars. Het groepscertificaat en de samenwerking helpt ook om bosbouwkennis en -ervaring onderling tussen de leden uit te wisselen. Hierbij delen ze bijvoorbeeld welke boomsoorten ze best planten en hoe ze de plantages best beheren. Verder wisselen ze onder andere methodes uit om plagen en ziekten te bestrijden, hout te oogsten en uiteindelijk op de markt te brengen.

Technisch advies van WWF

Verder, krijgt de coöperatieve technisch advies van WWF, bijvoorbeeld over het planten van inheemse soorten, naast acaciaplantages, voor de bescherming van de biodiversiteit en de bodem- en waterkwaliteit.
"Binnen deze acaciaplantages werken we samen met kleine plantage-eigenaars om inheemse soorten te planten, afkomstig uit lokale natuurlijke bossen", legt Nguyen Vu uit, die het WWF Vietnam project voor duurzame bamboe, acacia en rotan beheert. “Monocultuur plantages kunnen kwetsbaar zijn voor natuurrampen en ziekten. Daarom draagt het behoud van inheemse soorten in de bufferzones rond de acaciaplantages bij aan het behoud van de soortendiversiteit, de wilde fauna corridors en de gebieden langs rivieren die de water- en bodemkwaliteit beschermen. Het is beter voor zowel het bedrijf als de biodiversiteit en de gezondheid van de gemeenschap."

Een sterkere gemeenschap

Voor de kleine plantage eigenaars is het al duidelijk dat de werking als coöperatieve gezorgd heeft voor een nauwere samenwerking van de gemeenschap, in een beter begrip van elkaar. "We worden gezien als een professionelere en sterkere gemeenschap, zelfs voor buitenstaanders", zegt Hồ Đức Ngự. “Ons monitoring- en beheersysteem heeft onze werking verbeterd, wat op zijn beurt ook zorgde voor een verbetering van onze producten. Men ziet dat en beschouwt ons nu als professioneler en betrouwbaarder.”

De grootste verandering die Hồ Đức Ngự in de gemeenschap heeft gezien, is echter een verandering in het bewustzijn als gevolg van de coöperatieve activiteiten, zoals het gebruik van niet-plastic zakken voor zaailingen om milieuvriendelijker te zijn. “De bossen zijn nu properder, terwijl het vroeger een plek was waar mensen hun afval weggooiden", zegt hij. “Nu zie ik een duidelijke verbetering in de manier waarop het bos wordt behandeld en bekeken. Het leidt ertoe dat mensen meer nadenken over het schoonhouden van het milieu als geheel."

Meer informatie:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202