Controle

De geloofwaardigheid van het FSC systeem is gebaseerd op transparantie en controle van het gebruik van het FSC label door FSC gecertificeerde bedrijven. Het mechanisme van traceerbaarheid binnen het FSC systeem laat dan ook toe dat iedereen waar nodig FSC labels en FSC certificaten kan verifiëren op hun geldigheid.

Hoe kan je labels en certificaten controleren?

FSC gecertificeerde bedrijven beschikken enerzijds over een certificaatcode (CoC) en anderzijds over een FSC licentiecode (FSC CXXXXXX) > Zie meer uitleg hierover onderaan.

Deze codes behoren strikt persoonlijk toe aan een bedrijf en mogen niet doorgegeven worden!

Beide codes kan je opzoeken en verifiëren via deze internationale database: http://info.fsc.org

1) De FSC licentiecode (FSC® CXXXXXX) : de FSC licentiecode zal je vooral terugvinden op een FSC productlabel, of in de communicatie van een FSC gecertificeerde firma. Deze geeft aan dat het bedrijf FSC gecertificeerd is.

2) De FSC certificaatcode (AB-COC-123456) : de certificaatcode is een bedrijfsspecifieke code die verwijst naar het FSC Chain of Custody certificaat van een bedrijf. Deze code kan je terugvinden op het certificaat van de firma, maar is ook verplicht aanwezig op verkoopsfacturen die je van een gecertificeerde firma ontvangt bij de verkoop van FSC gecertificeerde producten.

  • De eerste letters verwijzen hierbij naar het certificeringsorganisme wat de controles bij het bedrijf uitvoert.
  • De letters ‘COC’ geven aan dat het om een FSC Chain of Custody certificaat gaat. Indien hier ‘FM/COC’ staat, dan betreft het een gecertificeerd bosbeheerder.
  • Het derde deel van de code, een cijfercode al dan niet gevold door enkele letters, maakt de code uniek aan het FSC gecertificeerde bedrijf.

Misbruik

Vindt u een code niet terug? Is een FSC productlabel onvolledig en ontbreekt een code? 
Of is er iets anders onduidelijk? Neem dan zeker contact op met FSC België via info at fsc point be
Uw melding helpt ons om de geloofwaardigheid van het FSC label te bewaken, 
en waar wenselijk/nodig zullen we uw melding confidentieel behandelen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202