Membership & board

fscmembershipIedere organisatie, vereniging, bedrijf of individu die mee wil werken aan verantwoord bosbeheer wereldwijd en die achter de FSC principes wil staan, kan lid worden van FSC Internationaal. De leden worden onderverdeeld in een ecologische, sociale en economische kamer, en verkiezen de internationale 'Board of Directors' (Raad van Bestuur).


Sociale kamer

In de sociale kamer zitten onder andere organisaties van en voor inheemse bevolking, vakbonden, Noord-Zuidorganisaties of organisaties actief rond eerlijke handel.

Economische kamer

In de economische kamer zitten bosbeheerders, hout- en papierbedrijven, bouwbedrijven, retailers, … en heel wat sectororganisaties.

Ecologische kamer

In de ecologische kamer zitten onder andere milieuorganisaties van internationaal tot lokaal niveau (zoals bvb WWF, Greenpeace, …). Ook andere actoren, zoals onderzoekers of instellingen kunnen deel uitmaken van deze kamer.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202