De FSC General Assembly

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan binnen de organisatie.

Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering, en kunnen mee beslissen over de strategie en regelgeving van FSC op internationaal niveau. Leden worden op basis van hun organisatie of achtergrond onderverdeeld in één van de 3 kamers, die elk een gelijk gewicht hebben in de beslissingsname.

Bijkomend dient op internationaal niveau bij beslissingen ook een Noord-Zuid evenwicht gerespecteerd te worden.

Leden kunnen via motie hun ideeën en voorstellen aanbrengen, die dan door alle leden gestemd worden. Een beslissing in het FSC systeem kan pas genomen worden wanneer hiervoor een twee-derde meerderheid is over alle leden én een meerderheid is binnen elk van de drie kamers. Dankzij dit participatief en gebalanceerde model geeft het FSC een geloofwaardige garantie voor een ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en economisch rendabel bosbeheer!

De Algemene Vergadering van FSC op internationaal niveau heeft plaats elke 3 jaar. De vorige FSC General Assembly had plaats in september 2014 in Sevilla. De volgende FSC GA zal doorgaan in oktober 2017 in Vancoucer (Canada).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202