Wat doet FSC?

Vastleggen van de FSC regels
Een eerste belangrijke taak voor FSC is het vastleggen van de regels voor certificering in zogenaamde standaarden. De belangrijkste standaarden gaan over boscertificering, de certificering van de Chain of Custody en het gebruik van de FSC logo's en trademarks.

Accreditatie van onafhankelijke certificeerders
FSC voert zelf geen controles uit en reikt zelf geen FSC certificaten uit. Dit gebeurt door onafhankelijke organisaties (certificeringsorganismen), die hiervoor geaccrediteerd worden. De regels rond accreditatie zijn ook vastgesteld door FSC, maar de accreditatie van certificeerders en de controle op hun werk worden uitgevoerd door ASI (Assurance Services International). FSC International overziet uiteraard wel de kwaliteit van certificering, en staat ook in voor de opvolging van eventuele klachten.

Promotie van het FSC keurmerk en uitbouw van het systeem en netwerk
Als marktmechanisme wil FSC de vraag naar gecertificeerde producten ook actief vergroten, en dus is bekendmaking van het FSC keurmerk en sensibilisatie ook een kerntaak van de organisatie. Hiernaast heeft FSC ook als doel haar systeem en netwerk verder uit te bouwen, om aanwezig te zijn op de plaatsen die er toe doen, en een dienstverlening te voorzien.. Zo investeert FSC dus in de verdere uitbouw van haar netwerk op regionaal en nationaal niveau, maar ook in heel concrete initiatieven om de vraag en het aanbod aan FSC producten te vergroten.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202