Visie en missie


Ecologisch geschikt

Het bosbeheer respecteert het ecosysteem en zorgt ervoor dat de biodiversiteit van het bos en de draagkracht van het bosecosysteem in stand gehouden worden.

Sociaal correct

Het bosbeheer houdt optimaal rekening met de lokale bevolking en draagt bij in hun welzijn. Bosarbeiders werken in correcte en veilige omstandigheden.

Economisch leefbaar

Het bosbeheer gebeurt planmatig en is economisch rendabel op korte en lange termijn.

Onze visie

De bossen in de wereld vervullen de sociale, ecologische en economische behoeften en noden van de huidige generatie, zonder deze voor toekomstige generaties te beperken.

Onze missie

De Forest Stewardship Council (FSC) promoot ecologisch geschikt, sociaal correct en economisch leefbaar bosbeheer van bossen wereldwijd.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202