Kies hout, kies FSC gecertificeerd hout

© FSCHout is een schitterende, natuurlijke, hernieuwbare grondstof met tal van troeven in vergelijking met andere materialen. 

Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat u kiest voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 

Het FSC ® label geeft u 
hierbij de beste garantie.


Bos beschermen = bos met rust laten?

Om bossen te beschermen kunnen we deze toch beter met rust laten? Geen hout en papier meer gebruiken, hek eromheen en klaar?

Uiteraard kan je bossen beschermen door ze als bosreservaat te vrijwaren, maar dat lukt uiteraard niet overal, en niet overal even goed (bescherming op papier alleen volstaat vaak niet). Het gebruik van bosproducten kan zeker een manier zijn om juist de bossen te behouden en beschermen. Houtproductie draagt bij een de economische waarde van het bos, en wanneer het bos als bos ook economisch waardevol wordt zal men minder geneigd zijn om het bos te laten plaatsmaken voor soja of palmolie zoals in de tropen vaak gebeurt. Het is dus juist goed om het bos en haar diensten en producten verantwoord te gebruiken, en bij dit verantwoorde beheer kan FSC certificering de garantie geven. Hierdoor blijft het bos ons voorzien van hout- en eventueel andere bosproducten met respect voor het ecosysteem en de lokale samenleving.

Hout: natuurlijk, hernieuwbaar, en CO2 vriendelijk

Hout heeft in vergelijking met vele andere materialen heel wat troeven:

  • Hout is een natuurlijke, hernieuwbare grondstof: bij verantwoord bosbeheer kan je hout oogsten, waarna het bos opnieuw de vrijgekomen plekjes van nature of via aanplanting invulling geeft.
  • Hout kan vlot herbruikt of gerecycleerd worden: houten producten kunnen na het vervullen van hun functie vaak herbruikt of gerecycleerd worden in andere producten. Zo kan men met afvalhout vaak nog creatief aan de slag, of het verwerken in houten plaatmaterialen voor andere toepassingen.
  • Hout is CO2 vriendelijk, en dit op meerdere manieren. Een groeiende boom neemt immers CO2 op, en produceert zuurstof. Niet onbelangrijk in tijden van broeikasgassen en klimaatopwarming. De C02 die opgeslagen zit in een houten product blijft hier ook in opgeslagen tijdens zijn levensduur. Enkel bij verbranding geeft het hout – naast energie – terug CO2 af.
  • Hout is makkelijk te verwerken: hout laat zich doorgaans vrij vlot verwerken, en de energienoden tijdens de productie zijn een pak lager dan bij andere materialen: 4 maal minder dan beton, 60 maal minder dan staal en zelfs 130 maal minder dan aluminium.
  • - …

Nuttige links en meer info


Vergelijking tussen fietsbruggen in verschillende uitvoering bij verschillende levensduren:

© Houtinfo.nl
© Houtinfo.nl

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202