Nieuws

Friday, 26 February 2021
'Impact Dashboard' geeft overzicht van onderzoek rond de de impact van FSC-boscertificering

Screenshot FSC Impact Dashboard

Deze nieuwe online tool geeft een overzicht van de resultaten van onafhankelijk onderzoek naar de effecten van FSC-boscertificering op het terrein. Via een eenvoudig grafisch overzicht kan de gebruiker navigeren per land of via een bepaalde parameter een selectie maken, en zo de impact van FSC-boscertificering visualiseren.


Via het 'Impact Dashboard' wil FSC Internationaal de resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek rond FSC-boscertificering meer toegankelijk maken, om zo ook de positieve effecten van boscertificering breder kenbaar te maken. De tool omvat een 50-tal 'comparatieve studies': onderzoeken die een vergelijking maakten tussen enerzijds FSC-gecertificeerde bossen, en anderzijds niet-FSC-gecertificeerde bossen in dezelfde regio. FSC werkt momenteel ook een bredere portaalsite, waarin de resultaten van ruim 300 wetenschappelijke (vergelijkende en andere) studies over het FSC-systeem zullen opgenomen worden.

Meer data via FSC-certificering beschikbaar maken

Via diverse initiatieven wil FSC Internationaal er ook voor zorgen dat (reeds beschikbare en bijkomende) data omtrent FSC-gecertificeerde bossen op een robuste manier verzameld wordt én beschikbaar gemaakt wordt. Het gaat hierbij onder andere over een meer gedigitaliseerde aanpak van FSC-auditing of rond het meer beschikbaar maken van (digitale) cartografie (FSC GIS Portal).

Ontdek hier het 'FSC Impact Dashboard'.

Showing the Effects of FSC


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202