Nieuws

Thursday, 04 March 2021
Digitalisering van auditrapporten op vlak van FSC-boscertificering in de startblokken

FSC FM audit

FSC Internationaal is gestart met een nieuwe aanpak waarbij gegevens van FSC-audits op geharmoniseerde wijze digitaal gerapporteerd worden in het FSC systeem. Hierdoor verbetert de kwaliteit van auditdata en de toegankelijkheid ervan., waardoor trends en de impact van FSC-certificering sneller en eenvoudiger geïdentificeerd kunnen worden. Ook het identificeren van eventuele risico's en de aanpak hiervan kan hierdoor versnellen en verbeteren.


Via de publiek beschikbare auditverslagen van FSC-gecertificeerde bossen is er reeds heel wat data beschikbaar (1). Het beschikbaar maken van deze rapporten heeft niet enkel als doel om belanghebbenden inzage te geven in het certificeringsproces, maar bieden ook nuttige informatie voor onderzoekers en FSC zelf. Vandaag is er echter nog geen gestandaardiseerde aanpak rond hoe deze verslagen opgemaakt worden qua opmaak, waardoor het interpreteren van zo'n verslag of het onderling vergelijken van diverse rapporten niet altijd even eenvoudig is.

Met de introductie van een systeem voor digitale rapportage van auditverslagen wil FSC hierin een sterke verbetering brengen (2). Via een gestandaardiseerde template zullen alle FSC Forest Management auditverslagen mettertijd gerapporteerd worden in een gecentraliseerde FSC database. Deze overgang verloopt gefaseerd, startend vanaf augustus 2021, waarbij in de eerste helft van 2021 deze nieuwe aanpak al volop getest wordt in de praktijk. Vanaf januari 2022 wordt deze nieuwe aanpak dan verplicht voor alle audits op vlak van boscertificering. De template is reeds vertaald naar heel wat veel gebruikte talen, waaraan er nog verder zullen toegevoegd worden, en werd ontwikkeld om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn in de toepassing door certificeerders. Hierbij verlaagt de werklast voor certificeerders om hun auditverslag op te stellen, o.a. door bepaalde zaken te automatiseren (bvb op vlak van de publieke samenvatting).

In de toekomst zal er ook op vlak van Chain of Custody certificering werk gemaakt worden van een meer geharmoniseerd en gedigitaliseerde aanpak. Het voorbereidend werk hiervoor zal beginnen wanneer de tool op vlak van boscertificeering volledig operationeel en geïmplementeerd is.

Voor meer informatie in detail over dit onderwerp, kan u hier terecht (Engelstalig).


(1) Op de online FSC-database kan men op certificaatniveau voor alle 'Forest Management' (FM)certificaathouders de publiek beschikbare auditverslagen consulteren.
(2) Via dit project wordt Motie 16 uit de Algemene Vergadering van FSC Internationaal (FSC GA 2017) geïmplementeerd.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202