Nieuws

Tuesday, 06 July 2021
Norm voor FSC-boscertificering in België goedgekeurd door FSC Internationaal

FSC sign in certified Belgian forest

FSC Internationaal heeft recent de norm voor FSC-boscertificering voor België goedgekeurd. Deze goedkeuring komt er na een proces van harmonisatie en consultatie binnen het kader van de internationale Principes en Criteria, waarbij de nodige verfijning en aanpassingen naar de nationale context opgenomen werden.


Zo'n 25 jaar geleden behaalden de eerste Belgische bossen hun FSC-boscertificering, en vandaag is er een kleine 30.000 ha FSC-gecertificeerd bos in België. De nieuwe norm voor FSC-boscertificering in België vervangt de intermediaire normen opgesteld en gehanteerd door de actieve certificeringsorganismen, en vormt een geactualiseerd en geharmoniseerd kader wat de basis zal vormen van certificeringsaudits in België. De norm zal van kracht worden in oktober 2021 voor nieuwe certificaathouders, wanneer ook de overgangsperiode van 12 maanden start voor reeds gecertificeerde bosbeheerders.

De basis voor alle nationale of regionale normen voor FSC-boscertificering zijn de internationale FSC Principes en Criteria. Daar deze doorheen de jaren herzien en verfijnd werden, drong een harmonisatie op Belgisch niveau zich op. Gestart in 2019, en met consultatierondes naar verschillende belanghebbenden in elke regio in 2020, werd het voorstel voor de norm eind 2010 aan FSC Internationaal voorgelegd, waarna het interne goedkeuringsproces kon starten. Dergelijke consultatierondes zijn in het FSC-systeem van groot belang, daar er zo input gegeven kan worden vanuit diverse actoren, die elk mogelijk hun eigen kijk hebben op bosbeheer in de nationale context. Zo'n 120 opmerkingen of suggesties voor aanpassing en/of verduidelijking werden tijdens de consultatierondes geformuleerd, wat tot aanpassingen leidde in een 40-tal indicatoren en de toevoeging van verduidelijkende voetnoten waar nodig.

Inhoudelijk geeft de norm de vereisten weer waaraan een verantwoord bosbeheer dient te voldoen in tal van aspecten, waaronder het streven naar diversiteit qua boomsoorten en variatie qua bosstructuur. Ook het uitwerken van maatregelen die een verhoogde biodiversiteit nastreven of de weerstand van het bos ten opzichte van klimaatverandering verhogen zijn erin opgenomen.

De norm is tijdelijk enkel beschikbaar in het Engels, maar de Nederlandse en Franse vertaling worden momenteel afgewerkt en deze zullen spoedig ook beschikbaar zijn.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202