Nieuws

Friday, 23 July 2021
Groep van Europese houtinvoerders roept in 'open brief 'op voor meer FSC-boscertificering in Brazilië

Logos signees to open letter for FSC FM in Brazil

De 'open brief' richt zicht tot de Braziliaanse bosbouwsector - overheden en bosbeheerders - en wil een motiverend signaal geven om werk te maken van FSC-boscertificering.


Verschillende Europese bedrijven uit diverse landen - waaronder België - hebben de brief mee ondertekend. De brief is een duidelijke oproep voor het voeren voor het gebruik van Braziliaans hout afkomstig uit verantwoord bosbeheer, en concretiseert hun duidelijke vraag naar FSC-gecertificeerde houtproducten uit de Amazone. Bij de afweging om al dan niet werk te maken van FSC-boscertificering speelt de onzekerheid qua afzetmarkt voor FSC-gecertificeerd hout, waardoor een bosbeheerder vaak twijfelt om de stap te zetten. Boscertificering - zeker in een tropische context - vergt immers de nodige investeringen zonder absolute garanties dat deze meerkost zich terugverdient. Het signaal vanuit de ondertekenaars - die samen een groot aankoopgewicht hebben - geeft nu een duidelijk signaal aan Braziliaanse boseigenaren en -beheerders dat er duidelijk interesse is voor de afname van FSC-gecertificeerd Braziliaans hout.

Voor meer informatie:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202