Nieuws

Thursday, 09 September 2021
Aanpassing van de Annual Administration Fee (AAF) voor certificaathouders

De Annual Administration Fee (AAF) is de jaarlijkse bijdrage die certificaathouders via hun certificeringsinstelling betalen aan FSC Internationaal, waarmee de organisatie haar internationale werking financieren kan. Vanaf juli 2022 zal een nieuw beleid rond deze AAF-bijdragen ingevoerd worden.


Inkomsten uit de AAF vormen het leeuwendeel van de werkingsmiddelen voor FSC op internationaal niveau, en worden deels ook gebruikt voor de financiering van nationale en regionale FSC-kantoren (1). De middelen worden dus aangewend voor de dagelijkse werking van het FSC-systeem, en alle activiteiten en investeringen die hiermee samengaan.

De hoogte van de AAF hangt af van de omzet in bosproducten (hout, papier en/of andere) van een bedrijf. In het huidige systeem worden certificaathouders opgedeeld in een welbepaalde omzetcategorie. Deze categorieën werden indertijd nogal ‘breed’ opgesteld, waardoor bedrijven die toch een groot verschil in omzet hadden eenzelfde AAF betalen. In het nieuwe systeem wordt er gewerkt met een 'glijdende schaal', waardoor de AAF-bijdrage (2) enerzijds correcter en meer ‘op maat’ zal worden.

Anderzijds staat FSC Internationaal ook voor heel wat uitdagingen om haar systeem verder te verbeteren en te versterken waar nodig, en deze vergen ook de nodige investeringen, om de waarde van het keurmerk voor certificaathouders te behouden in de toekomst verder te vergroten. Denk hierbij aan verdere investeringen in belangrijke waardeketens waaronder packaging, meubilair, constructie, of nieuwe sectoren rond rubber en textiel. Ook op vlak van verantwoord bosbeheer in de tropen, of rond het vermarkten van bosecosysteemdiensten blijven de investeringsnoden hoog. Tot slot zijn er ook noodzakelijke technologische investeringen om het FSC-systeem nog transparanter en performanter te maken, waaronder blockchain-toepassingen en andere investeringen om het auditproces sneller, effectiever en meer datagedreven te organiseren.

In de nieuwe AAF-structuur worden de fees dan ook meer aangepast een de bedrijfsgrootte en de ingeschatte commerciële waarde van FSC-certificering (dit ook in vergelijking met andere keurmerken). In de nieuwe structuur zullen er bedrijven zijn die vanaf de zomer volgend jaar meer gaan betalen, anderen gaan juist minder betalen.
Certificaathouders worden uiteraard verder in detail ingelicht over deze aanpassingen door hun certificeringsinstelling.

Meer info over de AAF is te vinden op de website van FSC International.

---

(1) Naast een hoofdzetel in Duitsland zijn er een 50-tal nationale en regionale FSC-kantoren wereldwijd. Ontdek hier alle locaties.
(2) De AAF wordt aangerekend aan certificaathouders via hun certificeringsinstelling en dient duidelijk omschreven te worden in hun facturatie.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202