Nieuws

Friday, 17 September 2021
Nieuwe fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden zorgt voor meer bescherming werknemers bij Chain of Custody gecertificeerde bedrijven

Female worker in timber industry

Met de inwerkingtreding van nieuwste versie van de norm voor Chain of Custody certificering op 1 september, worden de vereisten rond naleving van de fundamentele arbeidsvoorwaarden ook van kracht voor CoC-gecertificeerde bedrijven.


De bescherming van de rechten van werknemers waren altijd al opgenomen in de FSC-principes voor goed bosbeheer, die nageleefd moeten worden door FSC-gecertificeerde bosbeheerders. Nu de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden ook zijn opgenomen in de Chain of Custody-standaard is de bescherming van de rechten van werknemers stevig verankerd voor alle FSC-certificaathouders. De nieuwe versie van de FSC Chain of Custody Certification-standaard (FSC-STD-40-004 V3-1) kan toegepast worden vanaf 1 september 2021, en zal verplicht in gebruik zijn voor alle certificaathouders vanaf 31 december 2022. Bestaande certificaathouders hebben dus een overgangsperiode van 15 maanden om aan de nieuwe norm te voldoen

Certificaathouders zijn verplicht om de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden in hun activiteiten op te nemen en moeten dit kunnen aantonen aan externe auditors. Dit doen ze door:

  • Een beleidsverklaring op te stellen en te implementeren waarin de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen;
  • Een zelfevaluatie bij te houden waarin beschreven wordt hoe de organisatie de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden toepast binnen de eigen activiteiten. Deze zelfevaluatie dient aan te geven hoe deze beleidsverklaring in de praktijk geïmplementeerd wordt.

Om Belgische certificaathouders te helpen met de naleving van deze nieuwe vereisten, heeft FSC België een sjabloon met zowel een beleidsverklaring als een zelfevaluatie opgesteld. Deze dient waar nodig ingevuld en verder verfijnd te worden met bedrijfsspecifieke gegevens. Doel is om dit document mettertijd aan te passen en te verbeteren waar nodig, rekening houdende met feedback en ervaringen vanuit de praktijk (certificaathouders, certificeerders en andere)

Meer informatie:© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202