Nieuws

Friday, 15 October 2021
Nieuwe versie van de norm voor FSC-trademarkgebruik door certificaathouders gepubliceerd

New FSC mix label mockup on paper bag (new text as of 01/2022)

Op 1 oktober 2021 publiceerde FSC Internationaal de nieuwe versie (V2-1) van de norm rond keurmerkgebruik door certificaathouders (FSC-STD-50-001). De twee nieuwigheden zijn enerzijds de aanpassing van de tekst in het FSC Mix label, en anderzijds nieuwe richtlijnen rond de communicatie rond FSC controlled wood.


De nieuwe versie van de norm FSC-STD-50-001 V2-1 wordt van kracht op 1 januari 2022, wanneer ook de overgangsperiode van 2.5 jaar aanvangt die eindigt op 30 juni 2024. Tijdens deze overgangsperiode kunnen certificaathouders zowel de oude versie (V2-0) als de nieuwe versie (V2-1) toepassen.

Nieuwe tekst op een FSC mix label: ‘Supporting Responsible Forestry’

Een eerste belangrijke wijziging is de aanpassing van het verklarende zinnetje op een FSC Mix label, die als doel heeft een eerlijkere en duidelijkere omschrijving te geven waarvoor zo'n label staat. Deze aanpassing is een gevolg van een intern proces, op gang gebracht na een beslissing vanuit het lidmaatschap van FSC Internationaal. Voor meer context rond deze wijziging, kan u hier meer informatie vinden.

De nieuwe tekst op een FSC Mix label wordt dus‘ Supporting Responsible Forestry’ (of een goedgekeurde vertaling hiervan). De nieuwe FSC Mix labels zullen beschikbaar zijn in de online trademarkportal - waar certificaathouders toegang toe hebben - vanaf 1 januari 2022. Tijdens de overgangsperiode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2024 kunnen zowel de oude als de nieuwe versie van het FSC mix label gebruikt worden. Vanaf 1 juli 2024 kan enkel het nieuwe FSC Mix label nog aangebracht worden bij on product labeling.

Communicatie rond 'FSC controlled wood'

Een tweede wijziging in de norm heeft te maken met de communicatiemogelijkheden voor certificaathouders rond 'FSC controlled wood' (hout met minimale herkomstgaranties binnen het FSC-systeem, zie hier voor meer informatie), zowel in het kader van een FSC Mix label als rond producten met een CW-claim. Wanneer certificaathouders kiezen om hierover te communiceren, dan dienen ze gebruik te maken van gestandaardiseerde formuleringen die opgesteld werden door FSC Internationaal, namelijk een van de volgende (vertalingen in het Nederlands binnenkort beschikbaar):

  • FSC®  controlled wood mitigates the risk of forest products originating from unacceptable sources (fsc.org/en/cw).  
  • FSC®  controlled wood mitigates the risk of forest products originating from unacceptable sources. FSC controlled wood requirements prohibit and are designed to  avoid:  illegally harvested wood, wood harvested in violation of traditional and human rights, wood from forests with threatened high conservation values, wood from forests with genetically modified trees and wood from forests converted to plantations or non-forest uses. For more information on FSC controlled wood see  fsc.org/en/cw. 

Le bois contrôlé FSC® Controlled Wood atténue le risque de produits d’origine forestière issus de sources inacceptables (fsc.org/en/cw).
Le bois contrôlé FSC® atténue le risque de produits d’origine forestière issus de sources inacceptables. Les exigences relatives au bois contrôlé FSC interdisent et sont conçues pour éviter : le bois récolté illégalement, le bois récolté en violation des droits traditionnels et humains, le bois provenant de forêts où les hautes valeurs de conservations sont menacées, le bois provenant de forêts contenant des arbres génétiquement modifiés et le bois provenant de forêts converties en plantation ou pour un usage non forestier. Pour plus d’information sur le bois contrôlé FSC, consultez fsc.org/en/cw.
Les déclarations à propos du bois contrôlé peuvent être utilisées par les détenteurs de certificats à partir du 1er janvier 2022 pour promouvoir les ventes ou l'approvisionnement en matériaux contrôlés ou en bois contrôlé. Elles peuvent également être utilisées pour expliquer la signification du bois contrôlé lors de la description des matériaux d'un produit porteur d’un label FSC Mixte. 


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202