Nieuws

Friday, 17 December 2021
Meerwaarde FSC-boscertificering in bossen in Scandinavië en de Baltische landen

lake in Swedish forest

FSC-bosbeheer heeft een belangrijke meerwaarde als het gaat om de bescherming van biodiversiteit in de bossen van Finland, Zweden, Estland en Litouwen. Die conclusie bleek uit recent gepubliceerd onderzoek dat werd uitgevoerd door FSC Zweden en de Universiteiten van Uppsala (Zweden) en Tartu (Estland).


Elk van de vier onderzochte landen heeft een hoge bosbedekkingsgraad, en in drie van deze landen is het aandeel FSC-gecertificeerd bos al vrij hoog (Zweden: 45%, Estland: 35% en Litouwen: 35%)

De onderzoekers vergeleken de regels van de nationale boswetgeving met de voorwaarden die gesteld worden in het kader van FSC-boscertificering. Vooral in de meest waardevolle boshabitats (‘key habitats’) blijkt de meerwaarde van de FSC-vereisten, en deze conclusie geldt voor alle vier de landen. Voorbeelden van maatregelen waarin de FSC-standaard zich verder onderscheid van nationale wetgeving zijn het beperken van oogstwerkzaamheden gedurende het broedseizoen en het vergroten van de volumes dood hout in het bos (Voldoende dood hout is van essentieel belang voor een goed werkend bosecosysteem). Ook op vlak van het behoud van loofbomen, habitatbomen of moederbomen (voor een succesvolle natuurlijke verjonging) legt het FSC-systeem hogere vereisten op.

In de tien principes die wereldwijd gelden voor FSC-gecertificeerd bos zijn er twee specifiek gericht op behoud van de soortenrijkdom. Principe zes richt zich in algemene zin op bescherming van ecosystemen, terwijl principe negen focust op het nemen van extra maatregelen in delen van het bos waar bijzondere natuurwaarden voorkomen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202