Technische Update

Tuesday, 25 June 2013
Consultatie Nationale Risico-analyse voor 'Controlled wood' van Belgische origine verlengd tot eind augustus

Consultatie experten: voorbereiding door werkgroepen


FSC België startte begin 2013 het proces van de Nationale Risico-analyse voor 'Controlled wood', via twee werkgroepen (een Nederlandstalige en een Franstalige). Het doel van dit proces is om na te gaan of niet-FSC gecertificeerd hout van Belgische origine al dan niet een risico stelt in kader van de 5 categorieën (en 15 indicatoren) gedefinieerd door FSC op internationaal niveau.

In dit kader werden twee werkgroepen samengesteld met experten/vertegenwoordigers uit ecologische, sociale en economische hoek, aangevuld met betrokken overheden en eventueel andere betrokken partijen. Tijdens een vergadering van deze werkgroepen op 21 februari en 5 maart, voor respectievellijk de Nederlandstalige en Franstalige werkgroep, werd de inschatting en mening van de werkgroepleden gevraagd rond de risico-inschatting voor hout van Belgische oorsprong.

Gebaseerd op de resultaten van deze vergaderingen - aangevuld met individuele contacten - met de betrokken stakeholders werd per taalgroep een verslag opgesteld. De voorlopige conclusie in dit stadium van het proces is dat niet-FSC gecertificeerd hout van Belgische origine een 'laag risico' (een 0-risico wordt geacht niet te bestaan) heeft ten opzichte van de 5 geïdentificeerde categorieën (en achterliggende indicatoren).

Publieke consultatiefase : van 13 mei 2013 tot en met 21 juni 2013, verlengd tot eind augustus
In dit proces wordt als tweede fase een publieke consultatieperiode voorzien, die van start ging op 13 mei 2013 en oorspronkelijk zou lopen tot en met 21 juni 2013. Eind juni 2013 werd beslist om deze consultatieronde te verlengen tot eind augustus (deadline feedback 30/08/2013). Onderstaande documenten vormen de basis van de consultatie :
- Verslag van de Nederlandstalige werkgroep (in het Nederlands)
- Verslag van de Franstalige werkgroep (in het Frans)

Tijdens deze consultatieperiode (tot 30/08/2013), kan elk individu of organisatie die zich betrokken voelt bij deze materie deelnemen en haar/zijn eventuele opmerkingen in verband met deze risico-analyse meedelen.

Hoe deelnemen ?
Via dit online formulier kon u uw opmerkingen tijdens de duurtijd van de consultatieperiode aanmelden. Merk op dat er een identificatie gevraagd wordt van de persoon en/of organisatie, maar dat deze (indien wenselijk) confidentieel gehouden kan worden.

Na de consultatieperiode zal deze analyse verdergezet worden, met als doel om het resultaat voor te leggen aan FSC Internationaal ter controle en goedkeuring.

De resultaten van deze publieke consultatie zullen beschikbaar zijn op de website www.fsc.be eens beschikbaar.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202