Technische Update

Thursday, 19 December 2013
‘Living Forest’ report van WWF werpt blik op toekomst

©WWF

Sinds 2011 publiceert het WWF haar ‘Living Forests’ rapport, waarin toekomstprojecties gedaan worden rond het mondiale landgebruik, consumptie en hoe dit een effect heeft op de bossen van de toekomst. Dit artikel zoomt in op enkele van de belangrijkste conclusies uit het recente rapport, gepubliceerd in 2013. 


Aan de basis van de analyse zitten heel wat parameters zoals bevolkingsaangroei, wijzigingen in alfabetiseringsgraad, tendensen in voedingspatronen, de strijd tegen klimaatverandering, het gebruik van bio-energie en bosbeheer om er enkele te noemen. Het rapport richt zicht tot belanghebbenden uit de bedrijfswereld, waaronder de bosbouw-gerelateerde industrie, maar ook tot overheden, NGOs, academici en tal van anderen. Via het rapport wil WWF een gebalde visie geven over hoe bossen er in de toekomst uit zullen zien, wanneer we rekening houden met huidige praktijken en tendensen.

Hoewel men zeker in gedachten moet houden dat het model van deze studie niet in staat is om alle toekomstige factoren te voorzien, zijn de algemene thema’s en aanbevelingen wel van groot nut om onze bossen op zo’n manier te beheren zodat ze ook nog kunnen voldoen in de noden van de toekomstige generaties.

Één van de hoofdstukken focust in het bijzonder op bosbouwproducten, en levert enkele potentieel verontrustende of minstens verhullende vaststellingen op

  • Tegen 2030 zal de mondiale houtoogst verdubbelen (tov 2010) tot miljard m³ per jaar, en tegen 2050 zal dit zelfs verdrievoudigd zijn.
  • De groeiende marktvraag naar bio-energie op zich zal één van de belangrijkste verklarende factoren zijn achter deze enorme toename.
  • Hoewel de vraag naar papier licht zal dalen in de ontwikkelde landen, zal de vraag en productie in ontwikkelingslanden nog drastisch toenemen.
  • Recyclage zal blijven groeien, en heeft het potentieel om zelfs op korte termijn zo substantieel te worden in de mondiale papierproductie dat het gebruik van ‘verse vezels’ kan terugvallen, zelfs wanneer het verbruik van papier met een kwart stijgt..
  • Vezels van niet-houtachtige oorsprong zullen aan belang winnen, en de efficiëntie van productie zal voor aanzienlijk minder afvalstoffen zorgen.
  • Om aan de groeiende vraag te voldoen, zullen meer en meer natuurlijke bossen in beheer gebracht worden. Ook zullen er meer en meer plantagebossen nodig zijn op gronden die nu niet met natuurlijk bos bedekt zijn.
  • Indien de ontbossing niet snel een halt toegeroepen wordt en de huidige snelheid (13 miljoen ha per jaar) aanblijft, dan wordt het ten zeerste de vraag of er voldoende grondstoffen voorradig zullen zijn om aan de toekomstige noden te voldoen.

Lees hier meer

In het kader van deze resultaten ziet het WWF in FSC boscertificering een essentiële tool om de uitdagingen tegemoet te komen. Voor WWF is het FSC het enige systeem van boscertificering dat voldoet aan haar definities van geloofwaardige certificering.

In 2014 heeft de Algemene Vergadering van FSC Internationaal plaats, en het WWF ‘Living Forests’ rapport kan voor de FSC leden van nut zijn bij het nemen van beslissingen rond het FSC systeem en uiteraard meer algemeen voor het verantwoord beheren van bossen wereldwijd.


Meer info: klik hier


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202