Technische Update

Thursday, 06 February 2014
11% van Vlaamse bosoppervlakte is FSC gecertificeerd

©Tim Audenaert

FSC boscertificering in Vlaanderen: stand van zaken eind 2013 - Bron: Agentschap voor Natuur & Bos


Via het FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) telt Vlaanderen actueel 20.258ha FSC-gecertificeerd bos. Dit is goed voor een FSC-index van ruim 11%. In 2013 werd 1.611ha bos bijkomend gecertificeerd, wat een stijging met 9% betekent ten opzichte van 2012.

Limburg blijft in absolute oppervlakte de belangrijkste provincie met FSC-bosareaal. De relatieve ‘FSC-index’ (FSC-oppervlakte t.o.v. het totale Vlaamse bosareaal*) is sinds 2013 het hoogst in West- Vlaanderen (21%), een opvallend gegeven! Globaal kent Vlaanderen een FSC-index van iets meer dan 11%.

Leden FSC-groep
De FSC-groep telt 67 leden waarvan 25 private en 42 openbare bosbeheerders/eigenaars. In oppervlakte bedraagt het aandeel privé-bossen slechts 1% van het FSC-bosareaal. De grootste FSC-bosbeheerder blijft uiteraard het ANB. Eind 2013 beheerde ANB 12.087ha FSC-gecertificeerd bos. In totaal verkocht ANB 68.646m³ FSC-gelabeld hout uit haar bossen.

Aanbod Inlands FSC-gelabeld hout
In 2013 werd in de Vlaamse FSC-bossen 90.010m³ hout gekapt en verkocht. Vorig jaar was nog circa de helft van het FSC-hout afkomstig uit Limburgse bossen, in 2013 is dat beperkt tot ruim een kwart (27%) en neemt Vlaams Brabant terug het voortouw (38%). Logischerwijs vertaalt dit zich in een daling van het aandeel naaldhout (57%) ten opzichte van 2012 (toen bijna 70%). De boomsoorten Corsicaanse den, grove den en beuk blijven ook in 2013 samen ruim 2/3 van het totale gekapte volume voor hun rekening nemen. Het aanbod aan kleine FSC-brandhoutloten, specifiek bestemd voor particulieren, is voor het eerst gekwantificeerd. Deze kleine loten zijn samen goed voor 6% van het totale volume aangeboden inlands FSC-gelabeld hout. Het overige deel (94%) werd aangeboden in grotere loten aan professionele kopers.

Kwaliteitscontroles
Boscertificering staat of valt met degelijke kwaliteitscontroles. In een groepscertificeringsysteem vinden er zowel interne als externe audits plaats. Tijdens audits worden de leden en hun bosbeheer in de ruime zin (ecologische aspecten, sociale aspecten, arbeidswelzijn & veiligheid, wettelijkheid,…) en uiteraard ook de FSC-eisen uitgebreid gescreend. Interne audits worden uitgevoerd door ANB, externe audits worden uitgevoerd door een onafhankelijk, door FSC geaccrediteerde organisatie (Control Union Certification).

In 2013 werden er 57 bossen gescreend tijdens een interne audit, waarvan 19 intredeaudits (audits bij kandidaat- leden) en 38 opvolgaudits. Van de 19 intrede-audits werden er 8 bossen voorlopig niet weerhouden voor certificering. Tijdens de jaarlijkse externe audit wordt de groepsstructuur en -organisatie doorgelicht en werden tussen 2 en 11 december tevens ook 13 bossen door de auditeurs van Control Union gescreend.

* Cijfers Vlaams Bosareaal gebaseerd op ‘De Boswijzer 2010’ (www.natuurenbos.be)


Meer info


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202