Technische Update

Friday, 27 June 2014
Aan het woord: Michel Chanut van Bois Certifié

BOIS CERTIFIE

'De mentaliteit wijzigt : de markt vraagt steeds meer gelabeld hout'


Vanuit Fontaine l'Evêque in de Provincie Henegouwen is de firma Bois Certifié sprl al meer dan 10 jaar actief met hout voor bouwtoepassingen. Reeds van bij de start wordt hierbij met FSC gecertificeerd hout gewerkt. 
Het bedrijf verzet aanzienlijke volumes hout in België en Frankrijk, en verkoopt vooral aan schrijnwerkerijen. FSC België sprak met Michel Chanut, zaakvoerder van Bois Certifié sprl, over zijn motivatie voor het gebruik van FSC gecertificeerd hout en zijn ervaring hiermee.

FSC België: Uw bedrijf Bois Certifié sprl is vooral actief met houtproducten van hoge kwaliteit voor gebruik in bouwtoepassingen. Kan u hierover wat meer vertellen?

Michel Chanut: Ik werkte voordien bij Gravibois, maar in 2005 herdoopten we de firma tot ‘Bois Certifié’, waarmee ik ook duidelijk wou aangeven dat ik enkel met gecertificeerd hout wou voortwerken. In 2005 behaalde ik al vlug een FSC certificaat, en zocht ik producenten en invoerders die met FSC hout werkten. Ik had ook ontmoetingen met verschillende ondernemers om hun specifieke behoeften beter te leren kennen. De grootste bijzonderheid aan Bois Certifié is dat de producten die we verkopen specifiek aangepast zijn aan de technische vereisten van elk van onze klanten, en dit steeds met label. De schrijnwerkers en houtinvoerders waar ik mee samenwerk zijn trouwens, net als ik, ook ten volle overtuigd van het belang van FSC certificering.

FSC België: Uw bedrijf was een van de eerste Belgische bedrijven die koos om een FSC certificaat te behalen. Wat was juist uw motivatie hiervoor ?

Michel Chanut: Ik ben resoluut overtuigd van de ‘FSC waarden’, waarbij zowel rekening gehouden wordt met sociale, economische én ecologische criteria. Wanneer ik FSC hout koop weet ik dat dit hout niet enkel afkomstig is van legale kap, maar dat bijvoorbeeld ook de werknemers op een faire manier betaald worden. Zelf tracht ik ook steeds de 3 pijlers (ecologie, economie en het sociale aspect) in mijn werking te integreren. Zo wil ik bij wijze van voorbeeld absoluut niet dat het hout wat ik invoer getransporteerd worden in vervuilende vrachtwagens die door onderbetaalde chauffeurs bestuurd worden.

FSC België: Had het behalen van een FSC certificaat een grote impact op uw manier van werken en interne organisatie ?

Michel Chanut: In het begin zeker wel. Ik heb onder andere op administratief vlak de nodige aanpassingen moeten doorvoeren. Maar nu heb ik een efficiënte manier gevonden om met de FSC vereisten om te gaan, en dit neemt bijlange niet meer zoveel tijd in als bij de start. In hoofdzaak is er ook niet zoveel gewijzigd, ook omdat ik zelf al bij voorkeur met FSC gecertifieerde bedrijven en producten wou werken.

FSC België: Heeft u tijdens de laatste jaren veel evolutie gezien wat het aanbod aan FSC gecertificeerd hout betreft?

Michel Chanut: De bouwtechnieken evolueren met de tijd, en hierdoor wijzigt ook het aanbod aan houtsoorten. Wat ik vandaag aanbied aan mijn klanten is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden. Vroeger verkocht ik meer tropisch hout in vergelijking met vandaag. Vandaag zijn er een pak meer minder gekende houtsoorten en niet-exotische houtsoorten die op de markt komen, en die vaak ook beter overeenkomen met wat men exact nodig heeft. Zo kan er hout van een lagere duurzaamheidsklasse gebruikt worden in toepassing waar de blootstelling aan weer en wind vermeden wordt. Hiernaast is het aanbod aan lokaal en/of plantagehout met vergelijkbare eigenschappen aan traditionele tropische houtsoorten ook toegenomen. Vandaag worden er dus heel wat minder gekende houtsoorten gebruikt op de markt, en bieden technieken zoals gelamelleerd hout heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden. Kort gezegd, gaat er steeds meer aandacht naar het gebruik van de juiste houtsoort voor de juiste toepassing.

FSC België: En bij uw klanten, merkt u daar ook een evolutie de laatste jaren op vlak van gecertificeerd hout?

Michel Chanut: Ja zeer zeker, steeds meer eindklanten vragen – om diverse redenen – naar FSC gecertificeerd hout. Zo zijn er premies van diverse overheden die het gebruik van gelabeld hout aanmoedigen, en bovendien is ook de mentaliteit langzaam aan het wijzigen. Vroeger lag men er niet van wakker of het hout mogelijk van verdachte herkomst was, maar vandaag wil men steeds vaker gelabeld hout, zeker als dit niet meer duurder hoeft te zijn. Wanneer men moet kiezen tussen een FSC gelabeld product en een niet-gelabeld alternatief van dezelfde prijs en kwaliteit, dan kiest men toch steeds voor het gelabelde product. Ik ben ervan overtuigd dat hij wie binnen 10 jaar niet met FSC bezig is verdwenen zal zijn. De schrijnwerkers waar ik mee werk, die 5 jaar geleden nog niet FSC gecertificeerd waren, zijn vandaag net zo overtuigd als ik in hun keuze om met FSC hout te werken.

FSC België: Zou u certificering dan ook aanbevelen ?

Michel Chanut: Uiteraard, omdat dit waardevol en rendabel is, en omdat het -zoals ik eerder al zei- meer en meer een noodzaak zal worden om met gecertificeerd hout te werken, wil men in de veranderende markt overleven op lange termijn. Cruciaal is wel op er op een goede manier mee aan de slag te gaan, en daar zit de grootste uitdaging van de sector: men moet er toe komen dat de verhouding kwaliteit/prijs voor FSC producten op een correct niveau zit. Zelfs als FSC hout in de basis duurder is dan niet-gelabeld hout, dan ben ik er van overtuigd dat een bedrijf toch een FSC product meer concurrentieel kan verkopen aan de klant ten opzichte van het niet-gelabelde alternatief. Zelf koop ik mijn hout direct bij de producent om het doorgaans meteen door te verkopen aan schrijnwerkers. Een dergelijke korte keten zorgt er mee voor dat de eindproducten minder duur worden.

FSC België: Welke uitdagingen ziet u voor FSC ?

Michel Chanut: FSC heeft volgens mij meerdere uitdagingen om aan te pakken. Zo zou FSC er bij overheden verder op moeten aandringen om het gebruik van gecertificeerd hout te stimuleren via premies en ondersteuning, of minstens meer erkenning geven aan bedrijven die bouwen met FSC gecertificeerd hout. FSC moet ook verder wegen op instellingen zoals het Europees Parlement om steeds strengere maatregelen te nemen ten voordele van gelabeld hout. De aanname van de EU Houtverordening is hierin alvast een stap in de goede richting, maar FSC moet zich meer en meer naar voren schuiven als concreet antwoord in de strijd tegen illegale houtkap.

FSC België: Welke projecten liggen bij u nog in het verschiet ?

Michel Chanut: Wel, ik heb heel wat projecten in voorbereiding, maar om er eentje uit te pikken misschien mijn project rond Cross-Laminated Timber (CLT) wat al volop van start is gegaan. Deze panelen maken het mogelijk om muren van huizen en andere constructies met meerdere verdiepingen te bouwen aan een zeer redelijke prijs. Ik hoop de Belgische huizenbouwmarkt met deze CLT panelen open te breken en jongeren toe te laten om een lage-energiewoning in hout aan een zeer schappelijke kostprijs te bouwen. In Frankrijk is de markt hiervoor al volop aan het openbloeien, en België zal wel vlug volgen.

FSC België: Bedankt Michel en veel succes!


©Bois Certifié©Bois Certifié©Bois Certifié© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202