Technische Update

Monday, 22 February 2021
Nieuwe norm voor FSC-boscertificering voor groepscertificaten

FSC Forest Management Audit

Via groepscertificering kunnen meerdere bosbeheerders gezamenlijk een FSC-boscertificering behalen. Een nieuwe versie van het normatief kader wat beschrijft hoe zo'n groepscertificaat in de praktijk georganiseerd kan worden, werd recent goedgekeurd en gepubliceerd.


Groepscertificering biedt de mogelijkheid om verschillende boseigendommen onder een enkel FSC-certificaat te brengen. Dit geeft mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen, de administratieve lasten te verdelen of te verlagen voor de individuele eigenaar, en de kosten van FSC-boscertificering te drukken. Voor kleinere boseigenaren is een aansluiting bij een groepscertificaat dan ook met voorsprong de meest eenvoudige manier om de eigen bossen FSC-gecertificeerd te krijgen.

Het normatief kader wat beschrijft hoe zo'n groepscertificering georganiseerd kan worden, werd recent na een revisieproces met consultatie van belanghebbenden herzien. De nieuwe versie behoudt inhoudelijk de elementen van de vorige versie (vereenvoudigd en verduidelijkt waar nodig), maar voegt ook nieuwigheden toe op vlak van de mogelijkheden van interne organisatie of de verdeling van verantwoordelijkheden binnen een groepscertificaat. De nieuwe versie is ook makkelijker te begrijpen, onder meer door te toevoeging van verduidelijkingen en voorbeelden. Waar nodig werd ook de flexibiliteit die de norm biedt extra in de verf gezet.

Onder de nieuwigheden in deze nieuwe versie van de norm zit onder andere ook de mogelijkheid om de intensiteit van interne audits aan te passen gebaseerd op een risico-benadering in functie van geplande en uitgevoerde beheersactiviteiten. Een andere nieuwigheid biedt mogelijkheden rond het integreren van bosexploitanten binnen een groepscertificaat, wat onder andere op vlak van interne monitoring voordelen kan bieden.

De nieuwe versie van deze norm kan hier geraadpleegd worden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202