Technische Update

Monday, 01 March 2021
Nieuwe versie van de norm voor FSC Chain of Custody certificering: fundamentele arbeidsvoorwaarden opgenomen

ILO Core Labour Requirements in FSC Chain of Custody standard

Begin februari 2021 publiceerde FSC Internationaal een nieuwe versie (V3-1) van haar norm voor Chain of Custody certificering. De opname van vereisten rond de naleving van alle fundamentele arbeidsvoorwaarden is de grote nieuwigheid. Hiernaast werd de norm ook geupdate met elementen die sinds de vorige versie via Directieven aangenomen werden.


De naleving van de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization - ILO) zijn steeds een basisvereiste geweest bij boscertificering volgens de FSC-vereisten. In de nieuwe versie van de norm voor FSC Chain of Custody certificering zijn deze nu ook opgenomen, waardoor de eis van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van toepassing worden in de gehele keten van bos tot eindproduct. Dit resultaat kwam er na een lang proces van overleg en discussie tussen leden van FSC Internationaal, wat gestart werd nadat de Algemene Vergadering de principiële beslissing voor deze uitbreiding genomen had.

In de nieuwe versie van de Chain of Custody standaard werden eveneens andere aanpassingen gedaan, waarbij het vooral neerkomt op het op- of overnemen van beleidsbeslissingen die via zogenaamde 'Directieven' genomen werden sinds de publicatie van vorige versie (V3-0 van januari 2017). Deze elementen zijn dus niet nieuw, maar zijn nu op een meer overzichtelijke wijze opgenomen in de norm zelf. Tot slot werden hier en daar nog tekstuele verduidelijkingen gedaan of toegevoegd.

De nieuwe versie van de FSC Chain of Custody Certification-standaard (FSC-STD-40-004 V3-1) kan toegepast worden vanaf 1 september 2021*, en zal verplicht in gebruik zijn voor alle certificaathouders vanaf 31 december 2022*. Bestaande certificaathouders hebben dus een overgangsperiode van 15 maanden om aan de nieuwe norm te voldoen. De norm is reeds beschikbaar in het Engels, Spaans, Nederlands en het Frans.

Naar onze verwachting vormen deze nieuwe elementen voor Belgische certificaathouders wellicht geen grote uitdaging. Vanzelfsprekend wordt er toch werk gemaakt van een 'praktische vertaling' van de nieuwigheden, vooral dan in kader van die naleving van de fundamentele arbeidsvoorwaarden, om certificaathouders praktisch te ondersteunen. Ook de opleidingen rond CoC-certificering worden hierop aangepast. Certificaathouders die hier nu al vragen rond zouden hebben, kunnen uiteraard reeds terecht bij ons met al hun vragen.

Ook de norm FSC-STD-20-011 (V4-2) die aangeeft hoe Chain of Custody certificeringsaudits uitgevoerd moeten worden werd geupdate, en is een nieuwe versie beschikbaar. Deze is uiteraard vooral relevant voor certificeringsorganismen en kan hier geraadpleegd worden.


(*) Op 19/03/2021 heeft de Board of Directors van FSC Internationaal besloten om het oorspronkelijk tijdskader van inwerkingtreding van deze norm aan te passen. De norm kan toegepast worden an 1/09/2021, en de overgangsperiode voor bestaande certificaathouders word verlengd van 12 naar 15 maanden, om te eindigen op 31/12/2022. Bij de aanpassing van deze data in de norm werden ook enkele kleine foutjes gecorrigeerd.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202