Technische Update

Thursday, 29 August 2013
FSC verwelkomt de case studies gelanceerd door Greenpeace

De Forest Stewardship Council ontleent als multistakeholder ledenorganisatie haar sterkte en integriteit aan de actieve betrokkenheid van een brede groep van belanghebbenden. 


De FSC leden - georganiseerd in de economische, sociale en ecologische kamer - worden geacht hun belangen en visie in het FSC systeem naar voren te brengen, om zo gezamenlijk te werken aan de voortdurende verbetering van het certificeringssysteem.

De Forest Stewardship Council ontleent als multistakeholder ledenorganisatie haar sterkte en integriteit aan de actieve betrokkenheid van een brede groep van belanghebbenden. De FSC leden - georganiseerd in de economische, sociale en ecologische kamer - worden geacht hun belangen en visie in het FSC systeem naar voren te brengen, om zo gezamenlijk te werken aan de voortdurende verbetering van het certificeringssysteem.

Als actief lid van FSC publiceert Greenpeace een aantal 'FSC case studies', waarin de organisatie zowel aandacht en erkenning wil geven aan enkele 'beste praktijken' uit bestaande FSC certificeringen, alsook duidelijk wil wijzen op cruciale elementen waarin het FSC systeem volgens Greenpeace nog moet verbeteren.

FSC zal bij publicatie van elk van deze cases deze met de nodige aandacht onderzoeken, met als doel de eventuele bezorgdheden geuit door Greenpeace duidelijk in kaart te brengen. FSC zal zich in samenspraak met haar brede range aan stakeholders engageren om eventuele uitdagingen te prioritiseren en mogelijke verbeteringen te identificeren.

De algemene bezorgdheden die Greenpeace reeds uitte worden door FSC bijzonder ernstig genomen, en deze zijn reeds een prioriteit voor FSC en een brede groep stakeholders, waaronder ook actoren uit de sociale en economische kamer. Deze omvatten oa de beschermnig van bossen met hoge beschermingswaarden (High Conservation Value Forests), operaties in regio's met een 'hoog risico', Controlled Wood en de performantie van door FSC erkende certificeringsinstellingen.

Het strategische werk binnen FSC rond deze onderwerpen is dus reeds prioriteit voor de organisatie, en zijn reeds opgenomen in de objectieven voor 2013 en 2014:

  • High Conservation Values (HCV): FSC voorziet in samenwerking met het HCV Resource Network in de afronding van een gezamenlijke handleiding over deze 'High Conservation Values'. FSC zal ook het 'FSC Management and Monitoring Framework for HCVs' finaliseren en dit framework gebruiken in de ontwikkeling van regionaal advies voor het Congo Bekken en andere prioritaire regio's via haar gekende multistakeholder processen 
  • Operaties in regio's met 'hoog risico': FSC zal regio's met 'hoog risico' identificeren en verder samenwerking zoeken met relevante autoriteiten en operaties in deze regio's om geschikte tools te identificeren en toe te passen om zo robuuste en geloofwaardige FSC certificeringen te garanderen. FSC zal op basis van deze ervaringen verdere adviezen en richtlijnen opstellen voor FSC certificeringen in regio's met 'hoog risico'.
  • Controlled wood: het herzieningsproces ter versterking van de Controlled Wood vereisten is volop lopende, in het bijzonder wat betreft de ontwikkeling van Nationale Risico Analyses (oa NRA voor België), het definiëren van maatregelen die certificaathouders dienen te nemen ter inperking van het risico en de vereisten rond het sourcen uit regio's die niet gedekt zijn door Nationale Risico Analyses.
  • Performantie van certificeerders: FSC ontwikkelt momenteel performantie-indicatoren voor staalname, rapportage en klachtenafhandeling voor ASI. Hiernaast is er ook een systeem in aanmaak voor 'due diligence' evaluatie van kandidaat certificaathouders, voor gebruik door certificeringsinstellingen.

FSC apprecieert het engagement van Greenpeace en verwelkomt elke voorgestelde oplossing of verbetering voor deze prioritaire onderwerpen, in het bijzonder deze die ondersteund worden doorheen de 3 kamers. FSC blijft de regelmatige dialoog met Greenpeace en andere geëngageerde stakeholders op constructieve wijze verder zetten. Aangezien FSC reeds in volle voorbereiding is voor haar volgende FSC Algemene Vergadering in 2014 is het van vitaal belang om voorstellen van oplossingen en verbeteringen te ontvangen, daar het uiteindelijk de internationale FSC leden zijn die beslissen hoe het FSC systeem in haar strategie oplossingen biedt voor onder meer de aangehaalde uitdagingen.

Voor meer informatie:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202