Technische Update

Friday, 27 June 2014
Aan het woord: Michel Chanut van Bois Certifié

BOIS CERTIFIE'De mentaliteit wijzigt : de markt vraagt steeds meer gelabeld hout' read more …


Thursday, 06 February 2014
11% van Vlaamse bosoppervlakte is FSC gecertificeerd

©Tim AudenaertFSC boscertificering in Vlaanderen: stand van zaken eind 2013 - Bron: Agentschap voor Natuur & Bos read more …


Thursday, 19 December 2013
‘Living Forest’ report van WWF werpt blik op toekomst

©WWFSinds 2011 publiceert het WWF haar ‘Living Forests’ rapport, waarin toekomstprojecties gedaan worden rond het mondiale landgebruik, consumptie en hoe dit een effect heeft op de bossen van de toekomst. Dit artikel zoomt in op enkele van de belangrijkste conclusies uit het recente rapport, gepubliceerd in 2013.  read more …


Thursday, 29 August 2013
FSC verwelkomt de case studies gelanceerd door Greenpeace

De Forest Stewardship Council ontleent als multistakeholder ledenorganisatie haar sterkte en integriteit aan de actieve betrokkenheid van een brede groep van belanghebbenden.  read more …


Tuesday, 09 July 2013
FSC geen voorstander van ISO Chain of Custody standaard voor bosproducten

Vanuit het FSC en PEFC systeem, die samen 98% van de gecertificeerde bossen en certificaathouders omvatten, worden de leden van de International Organization for Standardization (ISO) gevraagd om het voorstel om een ISO standaard voor gecertificeerde bosproducten te ontwikkelen niet te steunen. read more …


Tuesday, 25 June 2013
Consultatie Nationale Risico-analyse voor 'Controlled wood' van Belgische origine verlengd tot eind augustus

Consultatie experten: voorbereiding door werkgroepen read more …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202