Overheden & FSC

Overheden van lokaal tot internationaal niveau kunnen een grote impact hebben op duurzaam bosbeheer

Gov&forestOverheden zijn belangrijke eindverbruikers van hout- en papierproducten, en een keuze voor gecertificeerde producten kan een enorme impact hebben op duurzaam bosbeheer wereldwijd.

Hiernaast kunnen overheden via hun communicatie met de burger mee helpen met de sensibilisatie rond het belang van duurzaam bosbeheer, en keurmerken zoals FSC.

En 'last but not least' zijn overheden niet zelden ook boseigenaar, en kunnen ze een FSC boscertificering nastreven voor hun eigen bossen, en tegemoet komen aan de groeiende vraag naar 'lokaal beschikbaar' FSC-gecertificeerd hout. Een FSC keurmerk voor de eigen bossen is bovendien ook een duidelijke garantie over de kwaliteit van het gevoerde beheer.


Aankoopbeleid gecertificeerde producten

parkbench

Door te kiezen voor gecertificeerde hout- en bouw-toepassingen, of te opteren voor gecertificeerd kantoor-materiaal, papier en drukwerk, kan u als overheid mee helpen in de strijd voor een duurzaam bosbeheer wereldwijd. Een verantwoord aankoopbeleid van bosproducten zorgt mét impact voor een beter bosbeheer, maar heeft direct en indirect ook een positief effect in de strijd tegen de klimaatverandering of het realiseren van de SDGs.

Kies dus zo maximaal mogelijk voor hout- en papierproducten uit verantwoord beheerde bossen en/of recyclage, en integreer de vereiste op een correcte manier in uw bestekken en lastenboeken. Probeer ook zorg te dragen voor een goede opvolging: werk met gecertificeerde leveranciers en controleer hun aankoopgarantie.

Sensibilisatie & ondersteuning via beleid

FSCbooth

Een overheid kan ook een belangrijke rol spelen op vlak van sensibilisatie rond het belang van duurzaam bosbeheer en keurmerken zoals FSC. Communiceer over uw eigen projecten en realisaties waarbij FSC hout gebruikt werd, of laat zien dat uw drukwerk op FSC-gecertificeerd papier gedrukt werd. Uw voorbeeld kan anderen inspireren !

Mogelijk heeft u als overheid ook een directe communicatie met de burger, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of -krantje, via het milieuloket of eenvoudigweg via uw website? Dan biedt dit ook mogelijkheden om mee te helpen aan een verdere bekendmaking van het FSC keurmerk en het vergroten van de bewustwording rond het belang ervan. Uiteraard kan u bij FSC België terecht voor ondersteuning, bvb op vlak van tekstmateriaal of beschikbaar promotiemateriaal (bestelbaar of ontleenbaar).

Vragen of noden? Of ambitie en zin in samenwerking?

BestekCheck

Bij FSC België kan u steeds terecht met allerhande vragen? Vragen rond concrete projecten? Steun nodig in het formuleren van uw aankoopbeleid? Of ziet u mogelijkheden om het FSC-keurmerk in de kijker te zetten? Aarzel niet, en contacteer ons.

Misschien wil uw organisatie haar ambities rond duurzaam bosbeheer (qua aankoopbeleid, eigen bossen of communicatie) verder vorm geven, en hierin bepaalde engagementen vooropstellen? FSC België staat open voor elke mogelijke vorm van samenwerking of ondersteuning. En wie weet is een 'FSC convenant' ook wel iets voor uw organisatie?


Gemeente voor de Toekomst

Wil jij meebouwen aan jouw Gemeente voor de Toekomst? Als actieve burger, lokaal bestuur, vereniging of onderneming? Bij Gemeente voor de Toekomst vind je alles wat je nodig hebt.

Gemeente voor de toekomstSamen van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Daar zet Gemeente voor de Toekomst op in. Ben je geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? Als burger, onderneming of bestuur?

Alle nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind je hier.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202