Tropisch hout:
het kan, het mag, het moet !

Forêt en CamerounDenken dat je het tropisch bos redt door het gebruik van tropisch hout te vermijden is klinkklare onzin. Juist het omgekeerde is waar. Door FSC® gecertificeerd tropisch hout actief te gebruiken geef je het tropisch bos waarde, en stimuleer je het duurzaam beheer met behoud van het ecosysteem én talloze sociaaleconomische voordelen voor de lokale samenleving. Lees er hier meer over.


Kunnen we niet beter inlands hout gebruiken in plaats van tropisch hout?
Uiteraard is het ook een goeie zaak om inlands of lokaal hout te gebruiken. Maar met enkel inlands hout komen we er niet, en tropisch hout leent zich nu eenmaal goed voor heel wat toepassingen. En juist door tropisch FSC gecertificeerd hout te gebruiken, geef je economische waarde aan duurzaam bosbeheer daar, en dat is hard nodig. In veel van deze landen wordt veel geld verdiend door het bos helemaal weg te kappen en in plaats daarvan te kiezen voor veeteelt, landbouw (soja, palmolie, …) of mijnbouw. Dat moeten we zien te voorkomen. Kiezen voor tropisch FSC gecertificeerd hout is dan ook dé beste stimulans om van hieruit een prikkel te geven om tropische bossen duurzaam te beheren.

Het hout moet wel naar hier gebracht worden, dat is toch ook niet goed voor het milieu?
Tropisch hout groeit inderdaad niet om de hoek, en het transport heeft uiteraard een impact. Maar deze impact (energieverbruik, emissies …) is minder groot dan velen denken omdat vervoer per (zee)schip een lagere impact per ton per kilometer heeft in vergelijking met vrachtvervoer. Zo heeft het transport over zee tussen de havens van Douala en Antwerpen een vergelijkbare impact als het vervoer van naaldhout uit Scandinavië of Robinia uit Hongarije via wegtransport. Vele tropische houtsoorten hebben bovendien een hoge natuurlijke duurzaamheid tegen aantasting (weer, water, insecten, zwammen ...) waardoor ze onbehandeld een lange levensduur kennen en er geen bijkomende behandelingen nodig zijn om die duurzaamheid kunstmatig te verhogen (wat uiteraard ook een impact heeft). Kijken we naar de CO2 balans, dan blijft die trouwens ook positief: de CO2 emissies bij verwerking en transport zijn maar een fractie van de totale hoeveelheid koolstofdioxide die de boom in zijn leven uit de atmosfeer gehaald heeft, en opgeslagen heeft in het hout. Bij verantwoord bosbeheer zal de plaats in het bos ook terug ingenomen worden, waardoor de koolstofbalans ook weer aangevuld wordt. Het overgrote deel van de C02 die de boom opnam tijdens zijn groei blijft dus opgeslagen in het houtproduct, en dus blijft de C02 balans nog (sterk) positief.

Tropisch FSC-hout zal dan vast en zeker duurder zijn!
Tja, daar heeft u een punt. Tropisch hout van eenzelfde houtsoort met of zonder FSC label heeft vaak een prijsverschil. Dit schommelt gemiddeld rond de 8% momenteel voor zaaghout. Maar is het niet logisch dat je iets meer betaalt voor hout wat niet uit illegale houtkap of roofbouw komt, maar wel uit bosbeheer met respect voor het bosecosysteem, correcte werkomstandigheden en eerlijk loon en directe baten voor de lokale samenleving? Een gestolen fiets is nu ook goedkoper dan een fiets uit de winkel. Door voor FSC te kiezen draag je direct bij aan behoud van bossen en een beter leven voor mens en dier, en dat is toch een eventuele meerprijs waard?

> Klik hier voor meer informatie over ‘hout gebruiken, bos beschermen’

How to preserve the tropical Forest?

Korte Engelstalige video over duurzaam bosbeheer in tropische bossen.

FSC in cijfers

Wereldwijd
228.858.026 ha FSC bos
49.388 FSC CoC certificaten
77.925 FSC CoC sites

België
28.999 ha FSC bos
730 FSC CoC sites

(cijfers 12/10/2021)

read more …

FSC at work

Wat betekent FSC nu in de praktijk, en hoe maken wij het verschil?

read more …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202