FSC opnemen in bestekken

Neem de FSC-eis op in uw bestekken en offerteaanvragen op een duidelijke manier en benadruk die eis waar nodig, bijvoorbeeld in uw communicatie met potentiële leveranciers.


De volgende elementen worden best opgenomen in het bestek:

  • Alle houtproducten (of papierproducten) zijn FSC gecertificeerd en/of dragen het FSC label van de Forest Stewardship Council
  • De inschrijver is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC CoC certificaat
  • De factuur is conform de vereisten en vermeldt de bedrijfseigen FSC CoC Code van de leverancier. Deze code is van de vorm XX - COC - XXXXXX

Merk op dat voor overheidsopdrachten het aangewezen kan zijn om vaststaande formuleringen te gebruiken, waarbij dit soms van hogerhand opgelegd wordt.

Informeer u hiervoor waar nodig en/of ontdek deze nuttige bronnen:

FSC Bestek-check

© FSC Belgium

Met de 'FSC bestek-check' wil FSC België op heel praktische wijze eenieder bijstaan die op de een of andere manier hulp nodig heeft bij de realisatie van een project met FSC hout.

read more …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202