Kost FSC-hout meer?

FSC gecertificeerde houtproducten zijn niet noodzakelijk duurder dan een niet-gelabelde alternatief.


©BricoHoutsoorten en houtproducten uit onze streken, of vele alledaagse papier- of tissueproducten zijn vaak niet of nauwelijks duurder.
Voor tropische houtsoorten - zeker in onverwerkte toestand - kan het prijsverschil wel oplopen. Dit is enerzijds een gevolg van de hogere investeringen in het bosbeheer aan de bron: duurzaam bosbeheer brengt nu eenmaal meer kosten mee op korte termijn dan onverantwoord bosbeheer.

Anderzijds is het aanbod aan 'te goedkoop' hout uit onverantwoord of illegaal bosbeheer nog vrij groot, waardoor het prijsverschil nog groot kan zijn.

Merk hierbij op dat voor meer afgewerkte producten, waarin de houtprijs minder zwaar doorweegt, het prijsverschil tussen eenzelfde product met of zonder FSC label vaak wel minder zwaar doorweegt. is het FSC gelabeld hout voor een raam bvb 10 duurder, dan is het raam met FSC label maar 3% duurder.

In sommige gevallen kan men bovendien via subsidiepremies of het gebruik van ecocheques en tegemoetkoming vinden voor een eventuele meerprijs


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202