Bezoekerscentrum voor de haven

Gent (PUBL-8)

Bezoekerscentrum haven Gent (© Tetra)© Tetra


Beschrijving project:

Havengebieden lagen historisch in de stad. De steeds grootschaligere havenontwikkelingen hebben de havens gedwongen om de stad te verlaten. Met het wegtrekken van de haven uit de stad, is men de havenactiviteit uit het oog verloren. En dit terwijl de havens voor onze regie's economisch van cruciaal belang zijn. Havens worden vandaag echter vooral geassocieerd met negatieve connotaties zoals vervuiling, lawaai, verkeersoverlast,... Het Gentse Havenbedrijf beseft dat een draagvlak in de stad belangrijk blijft. Architectuur wordt daarom ingezet bij de inplanting van strategische gebouwen om ordinaire beeldvorming te overstijgen en om een toegevoegde waarde voor de stad te betekenen.

Stad en Haven
Geografisch ligt het gebouw op het raakpunt tussen stad en haven. Aan de kop van het Grootdok vanop de kaaimuur kijkt men 3 km ver recht in de buik van de haven. Niet enkel het zicht over het water is prominent uitgewerkt maar ook het zicht naar de stad. Het gebouw staat ingeplant te midden van diverse verkeersstromen. Het is een referentiepunt tussen de trajecten van havenkranen, aanmerende cruiseschepen, looplijnen van havenarbeiders, autoverkeer op de
ringweg, ...

Dubbel gebruik
Het gebouw herbergt twee functies. Enerzijds een ontvangstfunctie (Bezoekerscentrum voor de Haven van Gent), anderzijds functioneert het gebouw als een dienstgebouw voor schippers en matrozen (Dienst 'De Schipperij'). De twee onderdelen van het programma verschillen dermate dat ze hinderlijk voor elkaar zijn (vuil versus representatie, luid versus stil, ...). Toch zijn beide functies samen gebracht in een gebouw en met elkaar verstrengeld. Door een uitgekiende
circulatie storen ze elkaar niet.

Toepassing FSC® :

Basralocus- gevelbekleding - 496,64m2
Basralocus -Terras -181,90m2


Indiener van het project:
Tetra - Architecten
Brussel

Opdrachtgever: 
Havenbedrijf Gent
nv van publiek recht

Houtleveranciers:
Van Steenberge 
Zottegem

Hout De Groote
Lokeren

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202