Dorpshuis

Westvleteren (PUBL-11)

Dorpshuis Westvleteren (© Tom Vanhee)© Tom Vanhee


Beschrijving project:

Het dorpshuis biedt onderdak aan verschillende gemeenschapsfuncties. Het gebouwen-complex bestaat uit opeenvolgende bouwsels, gaande van een 19de eeuws schoolgebouw en een oud gemeentehuis tot een industriële aanbouw uit de jaren 1990. Geen van deze gebouwdelen zijn beschermde monumenten, maar zowel het oude schoolgebouw als het gemeentehuis hebben waardevolle historische eigenschappen. Deze zijn geïntegreerd in het ontwerp. De bouwvallige berging maakt plaats voor uitbreiding van de feestzaal. Het achtergebied wordt zo een buitenruimte voor de feestzaal. Het zadeldak wordt vervangen door één dakhelling, waardoor de zaal verhoogt en baadt in het licht. Een centrale inkom in de oksel van het gebouwencomplex biedt het gebouw een duidelijk adres en verbindt de verschillende functies en ruimtes. Het beeldbepalend karakter van de verschillende bakstenen, die de achtereenvolgende verbouwingen verraden, wordt versterkt door bij deze renovatie de nieuwe delen eveneens in een eigentijds baksteentype te realiseren. 

Het dorpshuis wordt verjongd en aangepast aan de moderne gebruikseisen, met respect voor de omgeving en de gebruikers, maar evenzeer met een eigenzinnig karakter en een blik op de toekomst. Nieuwe materialen werden gekozen rekening houdend met hun score op de NIBE-schaal (volgens levenscyclusanalyse). Natuurlijke maatregelen zoals bijv. een groendak voorkomen kunstmatige koeling. Minerale wolisolatie, hoogrendementsbeglazing, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, veel natuurlijk licht, zuinige TL5-verlichting, recuperatie en hergebruik van regenwater, beperken van energie- en waterverbruik zijn geïntegreerd in het ontwerp.

Toepassing FSC® :


Indiener en architect van het project:
Atelier Tom Vanhee
Brussel

Houtleveranciers:
VC Wood Waasland
Zottegem

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202