Het kanaal: De witte silo's & de pakhuizen

Wijnegem (PROJ-2)

www.kanaal.be


Beschrijving project:

Eenheid en diversiteit zijn de kernwoorden van het project Kanaal. De eigenheid van het historische erfgoed is prioritair en wordt door de reconversie beschermd en verder geaccentueerd.

Binnen die eenheid wordt een duidelijke diversiteit gecreëerd die de site dynamiek en levenskwaliteit verleent. Door de inplanting van de gebouwen ontstaan verschillende kernen en "dorpspleintjes" met telkens een eigen sfeer. Het geheel resulteert in een echte "buitenstad" om te wonen - geheel met ondersteunende functies - en te werken in een duurzame en ontspannende omgeving.


Toepassing FSC® :

  • Lariks buitengevel, 2300mé
  • Niové vlonders, 1500m²
  • Fraké gevel, 4000m²

Indiener van het project:
Eskra Bouw BV

Opdrachtgever:
THV Kanaal
Brussel

Architect:
Stéphane Beel (Gent)
Coussée & Goris Architecten (Gent)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202